• Українська
 • English
×

Одеський державний університет внутрішніх справ запрошує Вас взяти участь у роботі круглого столу на тему: «Тактико-психологічні особливості проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх»

Місце: Успенська, 1
Час:
30 / 09 / 2021
Записатись

  Заявка

  Ваше прізвище, ім'я та побатькові (обов'язково)

  Ваш науковий ступінь (обов'язково)

  Ваше вчене звання (обов'язково)

  Ваш телефон (обов'язково)

  Ваш e-mail (обов'язково)

  ФОРМА УЧАСТІ (потрібне виділити)

  очнадистанційна

  Я ПЛАНУЮ (потрібне виділити)

  виступити з доповіддювзяти участь як слухачтільки друк тез

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

  30 вересня 2021 року

  Одеський державний університет внутрішніх справ

  запрошує Вас взяти участь у роботі

  круглого столу на тему:

  «ТАКТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ»

  До участі у роботі наукового заходу запрошуються видатні та молоді науковці, практики, наукові дослідники, зацікавлені в обговоренні запропонованої проблематики.

  Інформаційний лист

  Робоча мова круглого столу – українська

  ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ЗАХОДУ

  • – очна;
  • – дистанційна, у режимі відеоконференції.

  МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ЗАХОДУ

  Одеський державний університет

  внутрішніх справ

  (м. Одеса, вул. Успенська, 1)

  Дистанційна участь у науковому заході проводиться в режимі відеоконференції із застосуванням програми ZOOM.

  Посилання на науковий захід, його ідентифікатор та пароль доступу будуть надіслані учасникам 27.09.2021.

   

  ПОЧАТОК РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ  О 14:00 ГОД.

  Для участі у роботі круглого столу просимо до 25 вересня 2021 р. надіслати на адресу оргкомітету:

  • заявку на участь у засіданні круглого столу (зміст див. Додаток);
  • тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються).

   

  ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

  Оргкомітет приймає наукові доповіді обсягом до 5-ти сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

  Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки. Список літератури подається у порядку згадування в роботі.

  Тези доповідей необхідно надати в електронному варіанті з файлом, названим прізвищем автора із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези. у форматі *.doc, *.docx., наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези.

  Тексти надсилаються на електронну адресу:

  konfkp@gmail.com

  (з позначкою «На круглий стіл «Тактико-психологічні особливості проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх»)

  Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму наукового заходу та вимогам щодо їх оформлення.

  За результатами роботи круглого столу збірник матеріалів наукового заходу буде розміщений на сайті Одеського державного університету внутрішніх справ.

   

  ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК:

  (093) 238-27-99 – завідувач кафедри криміналістики та психології ОДУВС, кандидат юридичних наук ГОРОШКО Валентина Валентинівна.

  Перейти до вмісту