• Українська
  • English
×

Науково-практичний круглий стіл «Взаємодія поліції з іншими органами публічної адміністрації та громадськістю з питань протидії правопорушенням у сфері незаконного обігу наркотичних речовин»

Місце: м. Одеса, вул. Успенська, 1
Час: 10.00
25 / 04 / 2018

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформаційний лист

Запрошуємо Вас взяти участь у засіданні науково-практичного круглого столу «Взаємодія поліції з іншими органами публічної адміністрації та громадськістю з питань протидії правопорушенням у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин», яке відбудеться 25 квітня 2018 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

До участі у роботі круглого столу запрошуються науковці та практичні працівники органів публічної адміністрації, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи круглого столу.

Робочі мови засідання круглого столу:

українська.

Форма участі: очна та заочна.

НАПРЯМИ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ

1.Організація взаємодії між структурними підрозділами органів Національної поліції щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

  1. Взаємодія поліції з органами державної та місцевої влади щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
  2. Взаємодія поліції з неурядовими, громадськими організаціями та громадськістю щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

  • Назва секції (напряму) відповідно до переліку (шрифт Times New Roman № 12, праворуч).
  • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний.
  • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); шрифт Times New Roman № 12.
  • Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А4 (210×297), орієнтація книжкова, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту – по ширині; абзацний виступ – 1,25 см.
  • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
  • Загальний обсяг тексту – до 5-ти сторінок зі списком використаних джерел.

Оргкомітет круглого столу залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму круглого столу та вимогам щодо їх оформлення.

       Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені автором, який несе відповідальність за висвітлений матеріал.

Усі витрати, пов’язані з участю у круглому столі, придбанням матеріалів, здійснюються за рахунок учасника круглого столу або сторони, що відряджає.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ПОШТОВА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1, Одеський державний університет внутрішніх справ.

 

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

apapoduvs@ukr.net

 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(098) 245-22-86– старший лаборант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Сірко Вікторія Сергіївна.

(048) 709-50-88 – відділ організації наукової

роботи.

Реєстрація учасників круглого столу

з 9.00 до 10.00 год.

Початок роботи круглого столу о 10.00 год.

Перейти до вмісту