• Українська
  • English
×

Науково-практична інтернет-конференція “Процесуальні та криміналістичні аспекти протидії наркозлочинності”

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформаційний лист

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної інтернет-конференції «Процесуальні та криміналістичні аспекти протидії наркозлочинності», яка відбудеться 13 квітня 2018 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ.
Для участі в заході запрошуються науковці та практики, зацікавлені в обговоренні запропонованої проблематики. До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися.
Тези учасників науково-практичного заходу планується видати окремим збірником (електронний варіант) та розмістити на офіційному сайті університету.

Робоча мова конференції – українська.

Форма участі: дистанційна.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Процесуальні особливості протидії наркозлочинності.
2. Криміналістичні аспекти протидії наркозлочинності.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

 Назва секції (напряму) відповідно до переліку (шрифт Times New Roman № 12, праворуч).
 Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний.
 Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); шрифт Times New Roman № 12.
 Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А4 (210×297), орієнтація книжкова, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту – по ширині; абзацний виступ – 1,25 см.
 Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 Загальний обсяг тексту – до 5-ти сторінок зі списком використаних джерел.
Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.
Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені автором, який несе відповідальність за висвітлений матеріал.
Усі витрати, пов’язані з участю у конференції, придбанням матеріалів, здійснюються за рахунок учасника конференції.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ПОШТОВА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1, Одеський державний університет внутрішніх справ.

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Для участі у заході, необхідно подати заявку та надіслати електронний варіант доповіді за однією з адрес:
Секція 1 krim.process.oduvs@ukr.net
Секція 2 krim1@ukr.net

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:
(097) 561-87-84 – завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії к.ю.н., доцент Заєць Олександр Михайлович;
(098) 607-65-22 – т.в.о. завідувача кафедри кримінального процесу Добруцький Ігор Миколайович.

Перейти до вмісту