• Українська
  • English
×

Науково-практича інтернет-конференція «Процесуальні та криміналістичні аспекти протидії наркозлочинності»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформаційний лист

 25 квітня 2019 року Одеський державний університет внутрішніх справ проводить науково-практичну інтернет-конференцію «Процесуальні та криміналістичні аспекти протидії наркозлочинності».

До участі у конференції запрошуються вчені, ад’юнкти (аспіранти), магістри, практичні працівники судових та правоохоронних органів, які здійснюють науковий пошук за напрямом роботи конференції.

Метою проведення конференції є обговорення теоретичних та практичних проблем досудового розслідування наркозлочинності, узагальнення наукового та практичного досвіду протидії наркозлочинності з метою їх вирішення.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

– українська;

– англійська;

– російська.

 

Для участі у роботі конференції просимо до 20 квітня 2019 року надіслати на адресу оргкомітету:

– заявку на участь у конференції;

– тези.

До початку конференції планується видання збірки тез доповідей.

Вимоги до оформлення матеріалів:

 

Обсяг доповідей до 5-ти сторінок.

Оформлення текстів: назва доповіді по центру рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний); нижче (через 2 інтервали праворуч) – прізвище та ініціали автора, назва установи, де працює автор; далі (через 2 інтервали) текст.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказуються у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому номер сторінки (сторінок).

Тексти необхідно надсилати в електронному варіанті у форматі doc, редактор Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5; поля – 20 мм; абзац – 12,5 мм; назва файлу повинна відповідати  прізвищу автора; до тексту просимо обов’язково додати заповнену заявку учасника (зразок додається).

Матеріали, які не відповідають вищезазначеним вимогам та напрямкам конференції або з порушенням терміну подання, розглядатися та публікуватися не будуть.

Матеріали будуть публікуватися в авторській редакції.

Особисті запрошення будуть направлені оргкомітетом за Вашим завчасним зверненням.

 

Тексти надсилаються з позначкою «КОНФЕРЕНЦІЯ» на електронну адресу: 

krim.process.oduvs@ukr.net 

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

 

(063) 771-78-83 – завідувач кафедри кримінального процесу к.ю.н. Тетерятник Ганна Костянтинівна;

(063) 296-56-55 – доцент кафедри кримінального процесу к.ю.н. Мудрецька Ганна Володимирівна;

(048) 717-33-21 – відділ організації наукової роботи.

 

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції, придбання матеріалів здійснюються за рахунок учасника конференції або сторони, що відряджає.

Перейти до вмісту