• Українська
  • English
×

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії наркозлочинності»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформаційний лист

27 квітня 2018 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ буде проводитись Міжнародна науково- практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії наркозлочинності». До участі у конференції запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі та юристи – практики.

Метою конференції є дослідження проблем оперативно-розшукової протидії наркозлочинній діяльності та шляхів їх подолання у сучасних умовах.

Робочі мови конференції:

– українська, російська, англійська.

Напрями роботи конференції:

  • проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України;
  • напрями оперативно-розшукової протидії наркозлочинності;
  • актуальні проблеми підготовки працівників підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції.

Для участі у роботі конференції просимо до _14 квітня 2018 р. надіслати на адресу оргкомітету:

– заявку на участь у конференції (зміст див. додаток);

– тези доповіді;

– рецензію (для осіб, які не мають наукового ступеня).

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

Оргкомітет конференції приймає наукові доповіді обсягом до 5-ти сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Робота повинна стосуватися актуальної теоретичної проблеми чи практичних питань та мати зв’язок із тематикою конференції. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки. Список літератури подається у алфавітному порядку.

Тези доповідей необхідно надати у роздрукованому вигляді та в електронному варіанті з файлом, названим прізвищем автора у форматі *.doc, *. docx.

Усі матеріали для участі в конференції необхідно надсилати на електронну адресу пошти оргкомітету:

ordodessa@ukr.net

з позначкою (на Міжнародну науково-практичну  інтернет-конференцію «Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії наркозлочинності»).

Оргкомітет конференції не редагує матеріали, але залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(097) 012-98-70 – викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності к.ю.н. Щурат  Тарас  Григорович;

(048) 709-50-88 – відділ організації наукової роботи ОДУВС.

Участь у конференції є безкоштовною.

За результатами роботи конференції збірник доповідей і тез буде розміщений на офіційному сайті Одеського державного університету внутрішніх справ. Електронний варіант збірника матеріалів буде надісланий авторам на вказані ними у заявках електронні адреси.

 

Перейти до вмісту