• Українська
 • English
×

“ЛЮДИНА МАЄ ПРАВО”

Місце: Успенська 1
Час: 10:00
19 / 11 / 2020
Записатись

  Заявка

  Ваше прізвище, ім'я та побатькові (обов'язково)

  Ваш науковий ступінь (обов'язково)

  Ваше вчене звання (обов'язково)

  Ваш телефон (обов'язково)

  Ваш e-mail (обов'язково)

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

   

  19 листопада 2020 року

  Одеський державний університет внутрішніх справ проводить засідання щорічного круглого столу,

  присвяченого Всесвітньому Дню філософії, на тему:

   

  «ЛЮДИНА МАЄ ПРАВО: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні»

  До участі у засіданні круглого столу запрошуються викладачі закладів вищої освіти, науковці, які здійснюють пошук за напрямами роботи круглого столу, а також докторанти, аспіранти та магістри.

   

  Робота круглого столу планується

  в рамках таких напрямів:

   

  • Соціокультурний вимір права;
  • Філософсько-правовий аспект захисту прав людини;
  • Права людини в Україні у контекстісучасних суспільно-політичних процесів.

   

  Робоча мова засідання круглого столу – українська, англійська

  Для участі у роботі круглого столу просимо до 10 листопада 2020 р. надіслати на адресу оргкомітету:

  – заявку на участь у роботі круглого столу (додаток);

  – тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються).

  ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

   Оргкомітет круглого столу приймає наукові доповіді обсягом до 4-х сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та контактна інформація (телефон, електронна пошта), прізвище, ініціали, місце навчання та дані наукового керівника; далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках із порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

  Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні, пунктуаційні та мовні помилки. Список літератури подається в порядку згадування в роботі.

  Тези доповідей необхідно надати у вигляді документу Word (*doc) та надіслати на електронну адресу:

  ksenadcom@gmail.com

  Всі учасники отримають електронний варіант збірника матеріалів наукових праць.

  Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають вимогам щодо їх оформлення чи тематиці круглого столу.

  Перейти до вмісту