• Українська
  • English
×

Круглий стіл

Місце: м. Одеса, вул. Успенська, 1
Час: 10.00
16 / 11 / 2017

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

16 листопада 2017 року Одеський державний університет внутрішніх справ спільно з Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» проводить засідання круглого столу, присвяченого Всесвітньому дню філософії, «Соціально-гуманітарні пріоритети України в контексті    євроінтеграційних процесів».

До участі у засіданні круглого столу запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці, які здійснюють пошук за напрямами роботи круглого столу, а також докторанти, аспіранти та магістри.

Робота круглого столу планується в рамках таких напрямів:

  • євроінтеграція України в контексті глобальних викликів сьогодення;
  • соціально-правовий вимір сучасних європейських трендів;
  • аксіологічні аспекти соціокультурних трансформацій в сучасній Україні.

У рамках круглого столу відбудеться презентація монографії д. філос.н., проф. Надибської О.Я. «Соціальні пріоритети України в глобалізаційному просторі»

Робочі мови засідання круглого столу – українська, англійська, російська.

Для участі у роботі круглого столу просимо до 25 жовтня 2017 р. надіслати на адресу оргкомітету:

– заявку на участь у роботі круглого столу (додаток);

– тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються).

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

Оргкомітет круглого столу приймає наукові доповіді обсягом до 3-х сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та контактна інформація (телефон, електронна пошта), прізвище, ініціали, місце навчання та дані наукового керівника; далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках із порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні, пунктуаційні та мовні помилки. Список літератури подається в порядку згадування в роботі.

Тези доповідей необхідно надати у вигляді документу Word (*doc), що названий прізвищем автора, та надіслати на електронну адресу:

ksenadcom@gmail.com

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають вимогам щодо їх оформлення чи тематиці круглого столу.

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК:

          (093) 914-40-48 – Надибська Оксана Ярославівна, д. філософ. н., професор, завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін.

До  початку круглого столу будуть надруковані  тези (безкоштовно).

Усі витрати, пов’язані з участю у засіданні круглого столу, здійснюються за рахунок учасника або сторони, що відряджає.

 

Перейти до вмісту