• Українська
  • English
×

Круглий стіл присвячений 85-м роковинам Голодомору «Історія нас горем вчить, щоб не забути незабутнє»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформаційний лист

23 листопада 2018 року

Одеський державний університет внутрішніх справ проводить засідання круглого столу, присвяченого 85-м роковинам Голодомору «Історія нас горем вчить, щоб не забути незабутнє»

До участі у засіданні круглого столу запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці, які здійснюють пошук за напрямами роботи круглого столу, а також докторанти, аспіранти, магістри, студенти та курсанти.

Робота круглого столу планується в рамках таких напрямів:

  • Голодомор 19321933 років в Українігеноцид українського народу;
  • втрати української нації внаслідок геноциду в Україні 1932-1933 рр.;
  • відновлення історичної правди про Голодомор.

Робочі мови засідання круглого столу – українська, англійська.

Для участі у роботі круглого столу просимо до 21 листопада 2018 р. надіслати на адресу оргкомітету:

– заявку на участь у роботі круглого столу (додаток);

– тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються).

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

Оргкомітет круглого столу приймає наукові доповіді обсягом до 4-х сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та контактна інформація (телефон, електронна пошта), прізвище, ініціали, місце навчання та дані наукового керівника; далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках із порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні, пунктуаційні та мовні помилки. Список літератури подається в порядку згадування в роботі.

Тези доповідей необхідно надати у вигляді документа Word (*doc) та надіслати на електронну адресу:

ukrainoznavstvo_oduvs@ukr.net

Учасники, які візьмуть особисту участь у роботі круглого столу, отримають друкований варіант збірника матеріалів наукових праць.

Учасники, які беруть заочну участь, отримають електронний варіант збірника матеріалів наукових праць.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають вимогам щодо їх оформлення чи тематиці круглого столу.

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК:

+38(094)-948-80-91 – Ситько Олена Миколаївна, к.філолог.н., доцент, завідувач кафедри українознавства.

Усі витрати, пов’язані з участю у засіданні круглого столу здійснюються за рахунок учасника або сторони, що відряджає.

Перейти до вмісту