• Українська
  • English
×

IIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії наркозлочинності»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформаційний лист

14 травня 2019 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ буде проводитись ІІІ Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція «Актуальні проблеми оперативнорозшукової протидії наркозлочинності».

До участі у конференції запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі та юристи – практики. Метою конференції є дослідження проблем оперативно-розшукової протидії наркозлочинній діяльності та шляхів їх подолання у сучасних умовах.

Робочі мови конференції: – українська, російська, англійська

Напрями роботи конференції:

✓ Проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України.

✓ Напрями оперативно-розшукової протидії наркозлочинності.

✓ Актуальні проблеми підготовки працівників підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції.

Для участі у роботі конференції просимо до _24 квітня 2019 р. надіслати на адресу оргкомітету: – заявку на участь у конференції (зміст див. додаток); – тези доповіді; – рецензію (для осіб, які не мають наукового ступеня).

Оргкомітет конференції не редагує матеріали, але залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(094) 946-97-94 – професор кафедри оперативно-розшукової діяльності кандидат юридичних наук, доцент Андрусенко Сергій Володимирович;

(048) 709-50-22 – відділ організації наукової роботи ОДУВС.

Участь у конференції є безкоштовною. За результатами роботи конференції збірник доповідей і тез буде розміщений на офіційному сайті Одеського державного університету внутрішніх справ. Електронний варіант збірника матеріалів буде надісланий авторам на вказані ними у заявках електронні адреси.

Перейти до вмісту