• Українська
 • English
×

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України»

Місце: Успенська, 1
Час:
29 / 10 / 2021
Записатись

  Заявка

  Ваше прізвище, ім'я та побатькові (обов'язково)

  Ваш науковий ступінь (обов'язково)

  Ваше вчене звання (обов'язково)

  Ваш телефон (обов'язково)

  Ваш e-mail (обов'язково)

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

  29 жовтня 2021 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ буде проводитись ІІ Всеукраїнська науково- практична інтернет-конференція

  «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України». До участі у конференції запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі та юристи – практики. Форма участі – заочна.

  Інформаційний лист

  Робочі мови конференції:

  – українська, англійська, німецька.

  Напрями роботи конференції:

  • проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України;
  • напрями оперативно-розшукової протидії окремим видам злочинів;
  • актуальні проблеми підготовки працівників підрозділів кримінальної поліції.

  Для участі у роботі конференції просимо до _10 жовтня 2021 р. надіслати на адресу оргкомітету:

  • заявку на участь у конференції (зміст див. додаток);
  • тези доповіді;
  • рецензію (для осіб, які не мають наукового ступеня).

  ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

  Оргкомітет конференції приймає наукові доповіді обсягом до 5-ти сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Робота повинна стосуватися актуальної теоретичної проблеми чи практичних питань та мати зв’язок із тематикою конференції. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер  сторінки.

  Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки. Список літератури подається у алфавітному порядку.

  Тези доповідей необхідно надати в електронному варіанті з файлом, названим прізвищем автора у форматі *.doc, *. docx.

  Усі матеріали для участі в конференції необхідно надсилати на електронну адресу пошти оргкомітету:

  omaxy@ukr.net

  з   позначкою  (на    Всеукраїнську    науково- практичну  інтернет-конференцію «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України»).

  Оргкомітет конференції не редагує матеріали, але залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

  ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

  (048 709 50 88 – начальник відділу організації наукової роботи ОДУВС Домброван Наталія Василівна.

  048 734 75 32 – завідувач кафедри ОРД ОДУВС Єгоров Сергій Олександрович.

  048 703 36 02 – професор кафедри ОРД ОДУВС Албул Сергій Володимирович.

  Перейти до вмісту