• Українська
  • English
×
Місце: м. Одеса, вул. Успенська, 1
Час:
29 / 03 / 2018

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформаційна сторінка

29 березня 2018 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ буде проводитись засідання міжкафедрального науково-методологічного семінару «Методика проведення наукових досліджень». До участі в обговоренні питань семінару запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі.

Робоча мова науково-методологічного семінару українська.

Робота науково-практичного семінару запланована за наступними напрямами:

  • Актуальні питання підготовки науково-навчальних матеріалів для викладання дисциплін господарського правового циклу, спрямованих на підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
  • Сучасні інноваційні технології, форми, методи та засоби навчання у викладанні навчальних дисциплін господарського правового циклу, необхідні для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань.

Для участі у засіданні науково-практичного семінару просимо до 26_ березня 2018 р. надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету наступні документи:

– заповнену за зразком заявку на участь у засіданні науково-практичного семінару (див. Додаток);

– тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються).

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

Оргкомітет приймає наукові доповіді обсягом від 3-х до 5-ти сторінок тексту формату А 4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки. Список літератури подається у алфавітному порядку.

Документи надсилаються на електронну адресу оргкомітету файлом у форматі «.doc», назва файлу повинна відповідати прізвищу автора із вказівкою назви документу (наприклад, «petrenko.tezi.doc»).

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму тематики роботи науково-практичного семінару, вимогам щодо їх оформлення та порушенням строків подання.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Поштова адреса оргкомітету:

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1, ОДУВС (з позначкою «на засідання  міжкафедрального науково-методологічного семінару «А”».

Електронна адреса оргкомітету:

 kafedra-spd@ukr.net

Телефони для довідок:

(048) 734 51 75 – завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін к.ю.н., доцент  Кострицький Ігор Леонідович

(067) 774 35 74 – завідувач кафедри трудового,  земельного та  екологічного права   к.ю.н.,   доцент    Пащенко Олександр Миколайович;

 

Перейти до вмісту