• Українська
  • English
×

X Всеукраїнська наукова конференція молодих учених: «Проблеми забезпечення прав людини в світлі Загальної декларації прав людини»

Місце: м. Одеса, вул. Успенська, 1
Час: 10.00
08 / 12 / 2017

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

08 грудня 2017 року Одеський державний університет внутрішніх справ проводить X Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених « Проблеми забезпечення прав людини в світлі Загальної декларації прав людини». До участі у конференції запрошуються молоді викладачі, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі, магістри, студенти та курсанти вищих навчальних закладів України.

Робота конференції планується у рамках таких секцій:

– історія формування національної держави та становлення національного права;

– сучасний стан та перспективи розвитку правової системи України;

– конвергенція сучасних правових систем;

– права людини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку;

– муніципальна влада в системі публічної влади в Україні

Робочі мови конференції:

– українська;

– англійська

Для участі у роботі конференції просимо до 01 грудня 2017 р. надіслати на адресу оргкомітету:

– заявку на участь у конференції (Додаток);

– тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються);

– рецензію наукового керівника.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

Оргкомітет конференції приймає наукові доповіді обсягом до 3–х сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – прізвище, ініціали, місце навчання та дані наукового керівника; далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках із порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні, пунктуаційні та мовні помилки. Список літератури подається в порядку згадування в роботі.

Тези доповідей необхідно надати у роздрукованому вигляді та в електронному варіанті з файлом у форматі *.doc, *.rtf, що названий прізвищем автора. Тексти надсилаються на поштову адресу університету: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1, Одеський державний університет внутрішніх справ (з позначкою: на X Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених «Проблеми забезпечення прав людини в світі Загальної декларації прав людини» та на електронну адресу: kafedra_dpd@ukr.net

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК:

+380975781701 – старший лаборант кафедри державно-правових дисциплін Расторгуєва Валерія Андріївна.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції, придбанням матеріалів здійснюються за рахунок учасника конференції або сторони, що відряджає.

 

 

Перейти до вмісту