• Українська
 • English
×

«Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання»

Місце: м. Одеса, вул. Успенська, 1
Час: 10.00
17 / 11 / 2017

ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас безкоштовно взяти участь у роботі II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання», яка відбудеться  17 листопада 2017 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

До участі у конференції запрошуються науковці, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи конференції.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Правове регулювання забезпечення кібербезпеки в Україні.
 2. Адміністративно-правове забезпечення кібербезпеки в Україні.
 3. Використання інформаційних систем та технологій в боротьбі з кіберзлочинністю.
 4. Підготовка персоналу для боротьбі з кіберзлочинністю в Україні.
 5. Сучасний стан та перспективи застосування методів кримінального аналізу органами МВС України.

 

Робочі мови конференції:

українська;

– англійська;

– російська.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

 • Назва секції (напряму) відповідно до переліку (шрифт Times New Roman № 12, праворуч).
 • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний.
 • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); шрифт Times New Roman № 12.
 • Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А4 (210×297), орієнтація книжкова, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту – по ширині; абзацний виступ – 1,25 см.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 • Загальний обсяг тексту – до 5-ти сторінок зі списком використаних джерел.

       Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

       Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені автором, який несе відповідальність за висвітлений матеріал.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції, придбанням матеріалів, здійснюються за рахунок учасника конференції або сторони, що відряджає.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

ПОШТОВА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1,

Одеський державний університет внутрішніх справ.

 

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

0997060070@ukr.net

 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(099) 70-600-70, (097) 70-600-90  – завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення к.ю.н. Ісмайлов Карен Юрійович.

(067) 485-30-84 – професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення к.ю.н., доцент Форос Ганна Володимирівна.

(048) 717-33-21 – відділ організації наукової роботи.

 

Реєстрація учасників конференції

з 9.00 до 10.00 год.

Початок конференції о 10.00 год.

Перейти до вмісту