• Українська
 • English
×

Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку адміністративного права України»

Місце: м. Одеса, вул. Успенська, 1
Час: 10.00
10 / 11 / 2017

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку адміністративного права України», яка відбудеться 10 листопада 2017 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

До участі у конференції запрошуються науковці та практичні працівники органів публічної адміністрації, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи конференції.

Робочі мови конференції:

українська;

– англійська.

Форма участі: очна та заочна.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Адміністративне право України в сучасних умовах державотворення.
 2. Адміністративний процес та адміністративні процедури у парадигмі права.
 3. Правове та організаційне забезпечення діяльності Національної поліції України.
 4. Проблематика викладання дисциплін адміністративно-правового спрямування.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

 • Назва секції (напряму) відповідно до переліку (шрифт Times New Roman № 12, праворуч).
 • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний.
 • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); шрифт Times New Roman № 12.
 • Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А4 (210×297), орієнтація книжкова, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту – по ширині; абзацний виступ – 1,25 см.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 • Загальний обсяг тексту – до 5-ти сторінок зі списком використаних джерел.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

       Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені автором, який несе відповідальність за висвітлений матеріал.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції, придбанням матеріалів, здійснюються за рахунок учасника конференції або сторони, що відряджає.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

ПОШТОВА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1, Одеський державний університет внутрішніх справ.

 

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

apapoduvs@ukr.net

 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(066) 317-68-64 – завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу к.ю.н., старший науковий співробітник Ковальова Олена Володимирівна.

(098) 245-22-86 – старший лаборант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Сірко Вікторія Сергіївна.

(048) 717-33-21 – відділ організації наукової

роботи.

 

Реєстрація учасників конференції

з 9.00 до 10.00 год.

Початок конференції о 10.00 год.

Перейти до вмісту