• Українська
  • English
×
Місце: м. Одеса, вул. Успенська, 1
Час: 10.00
31 / 10 / 2017

Шановні колеги!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

31 жовтня 2017 року Одеський державний університет внутрішніх справ проводить засідання круглого столу «Організація професійної підготовки підрозділів Національної поліції України».

До участі запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі, магістри та курсанти (студенти), практичні працівники, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи круглого столу.

Робоча мова круглого столу – українська..

Робота круглого столу буде організована за такими  напрямами:

  1. Організаційно-правові засади застосування та використання фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї працівниками поліції.
  2. Формування психологічної готовності працівників поліції до дій в особливих умовах.
  3. Надання поліцейськими першої медичної допомоги та евакуація поранених під час виконання службових обов’язків.
  4. Роль та місце Національної поліції в протидії терористичним проявам в Україні.

Для участі у роботі круглого столу просимо до 20 жовтня 2017 року надіслати на електронну адресу оргкомітету:

– заявку на участь у засіданні круглого столу (зміст див. додаток);

– тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються).

Вимоги з оформлення матеріалів до публікації:

Оргкомітет конференції приймає наукові доповіді обсягом 3 – 5 сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки. Список літератури подається у порядку згадування в роботі.

Тези доповідей необхідно надати в електронному варіанті у форматі *.doc, *.rtf, що названий прізвищем автора (наприклад, «petrenko.doc») на електронну адресу:

mvs-oduvs-fpfptm-tsvp@ukr.net.

 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напряму теми круглого столу та вимогам щодо їх оформлення.

Контактна інформація:

 

Адреса оргкомітету:

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1, Одеський державний університет внутрішніх справ, кафедра тактико-спеціальної та вогневої підготовки, кафедра спеціальної та фізичної підготовки.

 

Телефони для довідок:

 (066) 001-76-80 – Дьорова Олена Миколаївна, старший лаборант кафедри тактико-спеціальної та вогневої підготовки.

(097) 359-83-02 – Геращенко Олександр Сергійович, доцент кафедри тактико-спеціальної та вогневої підготовки.

(066) 332-30-02 – Коломієць Юрій Миколайович, старший викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки.

Усі витрати, пов’язані з участю у роботі круглого столу, придбанням матеріалів, здійснюються за рахунок учасника або сторони, що відряджає.

 

Перейти до вмісту