• Українська
 • English
×

Науково-практичний онлайн-захід «Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір»

Інформаційний лист

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

науково-практичного онлайн-заходу на тему «Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір», який відбудеться 29 квітня 2022 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

Термін подання тез доповідей – до 25 квітня 2022 року

До участі у науково-практичному онлайн заході запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі вищої освіти та практичні працівники, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи науково-практичного онлайн-заходу.

Робочі мови:

 • українська;
 • англійська.

Форма участі : дистанційна.

Для участі у науково-практичному онлайн-заході  необхідно  надіслати тези доповіді на електронну адресу оргкомітету із зазначенням номера телефону.

Збірник тез з матеріалами  буде надісланий кожному учаснику на електронну адресу.

НАПРЯМИ РОБОТИ

 1. Органи влади в умовах воєнного стану.
 2. Діяльність Національної поліції як суб’єкта сектора безпеки і оборони під час воєнного стану.
 3. 3. Місце та роль Національної поліції у протидії кібертероризму під час воєнного стану.
 4. Відповідальність за злочини проти національної безпеки під час воєнного стану.
 5. 5. Актуальні питання домедичної підготовки під час воєнного стану.
 6. Трудові відносини в умовах воєнного стану.

Вимоги до оформлення тез:

 • Обсяг тез доповідей: до 3-х сторінок. Текстовий редактор – Microsoft Word. Шрифт − Times New Формат сторінки А4
  (210х297 мм). Поля – по 20 мм. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. Стиль – Normal.
 • Відомості про авторів (вирівнювання по правому краю):

– прізвище та ініціали – шрифт напівжирний;

– назва установи, де працює (навчається) автор – у дужках курсивом.

 • Назва тез: вирівнювання по центру, шрифт напівжирний, прописні літери.
 • Текстова частина: вирівнювання по ширині (через один інтервал після назви доповіді).
 • Список використаних джерел: подається в порядку посилання наприкінці тез. У тексті посилання вказуються у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки.

Зразок                          

А.А. Комашко, к.ю.н., доцент   (Одеський державний університет внутрішніх справ)

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНІСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

 

Текст доповіді [1, с. 179]. …

Список використаних джерел:

 1. Мосьондз С. Діяльність органів національної поліції під час воєнного стану. Право України. 2021. № 5. С.178-187.

(оформлення літератури за новими вимогами відповідно до ДСТУ 8302:2015)

Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам та подані невчасно, розглядатися та публікуватися в електронному журналі не будуть.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 

ПОШТОВА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1 Одеський державний університет внутрішніх справ

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

dombrovann@gmail.com

 

 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(067) 559-43-33 – завідувачка кафедри адміністративного права та адміністративного процесу д.ю.н., професор Денисова Аліна Володимирівна

(067)    906-84-18 – начальник відділу організації наукової роботи, к.ю.н. Домброван Наталія Василівна

(096) 100-73-83  – к.ю.н.,    Бахчєван Євген Федорович

 

 

 

Перейти до вмісту