• Українська
  • English
×

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму»

21 липня 2022 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ за участі головного управління з питань деокупації та реінтеграції  Автономної Республіки Крим та інших тимчасово окупованих територій України Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МВС України буде проводитись Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму».

До участі у конференції запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі та юристи-практики. Форма участі – заочна.

Робочі мови конференції: українська, англійська

Напрями роботи конференції:

  • Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність у сучасних реаліях: законодавчі та правозастосовні проблеми;
  • Актуальні проблеми документування та розслідування колабораціонізму;

Для участі у роботі конференції просимо до 15 липня 2022р. надіслати на адресу оргкомітету:

  • заявку на участь у конференції;
  • тези доповіді;
  • рецензію (для осіб, які не мають наукового ступеня).

Оргкомітет конференції приймає наукові доповіді обсягом до 5-ти сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Робота повинна стосуватися актуальної теоретичної проблеми чи практичних питань та мати зв’язок із тематикою конференції. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – ім’я, по батькові, прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); далі через 1 інтервал – текст. Список використаних джерел (без повторів) оформляється у кінці тексту під назвою «Література». У тексті посилання вказується у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер  сторінки.

Усі цитати автор зобов’язаний звірити з першоджерелами, редакційна колегія не перевіряє фактичний матеріал, редагуються лише граматичні та пунктуаційні помилки. Список літератури подається у алфавітному порядку.

Тези доповідей необхідно надати в електронному варіанті з файлом, названим прізвищем автора у форматі *.doc, *. docx.

Усі матеріали для участі в конференції необхідно надсилати на електронну адресу пошти оргкомітету: krim.process.oduvs@ukr.net з позначкою (на Всеукраїнську науково- практичну конференцію «Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму»).

Оргкомітет конференції не редагує матеріали, але залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

Перейти до вмісту