ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДР

№ з/п Кафедра Керівник роботи Державний реєстраційний номер Назва НДР
1 Загальноуніверситетська тема
 • Аброськін В’ячеслав Васильович
0116U006773 Пріоритетні напрямки розвитку реформування правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних процесів у державі
2 Кафедра трудового, земельного та господарського права
 • Дрішлюк Володимир Ігорович
Державотворення в Україні: проблеми та перспективи правового забезпечення
3 Кафедра державно-правових дисциплін
 • Калаянов Дмитро Петрович

 

0116U006764 Державотворення в Україні: проблеми та перспективи правового забезпечення
4 Кафедра конституційного та міжнародного права
 • Юрченко Микола Миколайович
0116U006764 Державотворення в Україні: проблеми та перспективи правового забезпечення
5 Кафедра мовної підготовки
 • Ситько Олена Миколаївна
0116U006766

 

Іноземна мова – мова професійного та наукового спілкування
0116U006769

 

Національно-демократичні перетворення в Україні доби державної незалежності в контексті посткомуністичних правових трансформацій
6 Кафедра кібербезпеки та інформаційного забезпечення
 • Форос Ганна Володимирівна
0116U006767 Правові та управлінські засади кіберзлочинності

 

7 Кафедра теорії та філософії права
 • Матвєєва Лілія Георгіївна

 

0116U006768 Теорія та практика побудови і розвитку демократичної, соціальної, правової держави у контексті Євроінтеграції
8 Кафедра соціально-економічних дисциплін
 • Надибська Оксана Ярославівна
0116U006770 Соціально-гуманітарні пріоритети правоохоронної діяльності у контексті реформаційних процесів в Україні
9 Кафедра цивільно-правових дисциплін
 • Маковій Віктор Петрович

 

0116U006771 Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права в контексті гуманізації правоохоронної діяльності
10 Науково-дослідна лабораторія з проблемних питань протидії наркозлочинності
 • Ульянов Олексій Іванович
0116U006772 Пріоритетні напрями науково-технічного забезпечення діяльності правоохоронних органів
11 Кафедра криміналістики та психології
 • Горошко Валентина Валентинівна
0120U002153 Науково-практичні основи методики розслідування кримінальних правопорушень
12 Кафедра адміністративної діяльності поліції
 • Корнієнко Максим Вікторович

 

0120U002154 Адміністративно-правове забезпечення публічної безпеки і порядку органами Національної поліції
13 Кафедра кримінального права та кримінології
 • Конопельський Віктор Ярославович

 

0120U002156 Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи запобігання злочинності
14 Кафедра тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки
 • Бахчеван Євген Федорович

 

0121U109245 Службово-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських
15 Кафедра оперативно-розшукової діяльності
 • Єгоров Сергій Олександрович

 

0121U109270 Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України
16 Кафедра кримінального процесу
 • Тетерятник Ганна Костянтинівна

 

0121U109271 Охорона та захист прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження
17 Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу
 • Денисова Аліна Володимирівна

 

0121U109272 Забезпечення прав, свобод і інтересів людини в сучасних умовах адміністративно-правовими засобами