Наукова діяльність кафедри

Наукові заходи

kaf

Основною метою проведення науково-дослідної роботи кафедри є вирішення правових, організаційних, тактичних, інформаційних та інших проблем, які стоять перед оперативними підрозділами Національної поліції України.

Науково-дослідна робота кафедри, спрямована на: розроблення пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення правових та організаційно-тактичних засад діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України; розроблення наукових, методичних та практичних рекомендацій з удосконалення діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України; підготовку друкованих і електронних видань підручників, монографій, посібників, статей, а також інших наукових, навчально-методичних та інформаційних матеріалів.

Серед найбільш вагомих досягнень кафедри особливо необхідно відмітити розробку Концепції розвитку кримінальної розвідки, підготовку перших за часів незалежності України фундаментальних підручників «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина» та «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина» з грифом «Затверджено Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні» та участь у авторському колективі з підготовки Науково-практичного коментаря Кримінального процесуального кодексу України.

За ініціативою науково-педагогічного складу кафедри у квітні 2015 року було створено громадське об’єднання «Всеукраїнська асоціація науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності» (www.aord.com.ua) у лавах якого на сьогодні провідні науковці та досвідчені практики.

З метою зміцнення зв’язку навчання курсантів з діяльністю оперативних підрозділів органів Національної поліції, найбільш повного використання професійного та наукового потенціалу кафедри у вирішенні практичних завдань боротьби зі злочинністю, на підставі спільної угоди між кафедрою ОРД ФПФПКП ОДУВС та УКР ГУ НП України в Одеській області, створено кафедру ОРД на громадських засадах.

Науково-педагогічний склад кафедри брав активну участь у підготовці працівників нової патрульної поліції. Наукові здобутки працівників кафедри були враховані під час розробки проектів законодавчих і відомчих нормативних актів, зокрема Кримінального процесуального кодексу України, Законів України «Про вищу освіту», «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про основи державної політики протидії злочинності», Кримінального процесуального кодексу України, Державної програми протидії рейдерству, Державного стандарту професійно-технічної освіти (професія: поліцейський; кваліфікація: поліцейський), відомчих інструкцій з різних напрямів оперативно-розшукової діяльності.

Наукові та навчально-методичні розробки працівників кафедри впроваджені у практичну діяльність оперативних підрозділів Національної поліції України, наукову та освітню діяльність інших закладів вищої освіти.

Пріоритетом роботи кафедри є й наукова діяльність. На теперішній час науково-педагогічним складом проводиться плідна робота з розроблення фундаментальної кафедральної теми «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України».

На кафедрі функціонує науковий гурток курсантів та студентів, члени якого беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях.

Члени кафедри представлені редакційній колегії фахового наукового журналу «Південноукраїнський правничий часопис», у спецрадах із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів, де виступають в якості офіційних опонентів.

Наукові праці членів кафедри неодноразово посідали призові місця на Всеукраїнських конкурсах.

Інформація про підготовлені праці розміщена у Електронного репозитарію наукових публікацій Одеського державного університету внутрішніх справ (http://dspace.oduvs.edu.ua), наукометричних базах SCOPUS, Web of Science, Google Scholar, пошукових профілях на порталі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та персональних профілях ORCID.

 

4-1 4-5 5-5 5-1 6-1 6-4
7-1 obl 8-1 1-2 1-7 2-3
2-8 003 3-2 3-8

 

ord_mvs krimanaliz_mvs
ord_mvs

авиаперевозки грузов ценавсередину