Кафедра оперативно-розшукової діяльності

untitled-14352-min

Продовжувачем славетних традицій наукового забезпечення правоохоронної діяльності, фундаментальної теоретичної та практичної підготовки майбутніх працівників оперативних підрозділів Національної поліції України є один із провідних структурних підрозділів університету – кафедра оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції.

4-4-minСвою історію кафедра розпочинає з 1990 року, коли її було створено на базі циклу спеціальних дисциплін як базовий структурний підрозділ  закладу вищої освіти. В теперішній час кафедра незмінно на високому рівні здійснює освітню та методичну діяльність за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», а також проводить плідну науково-дослідну роботу. Крім цього науково-педагогічний склад кафедри на високому рівні проводить заняття з післядипломної освіти та підвищення кваліфікації працівників практичних підрозділів Національної поліції України.

Особливістю науково-педагогічного складу кафедри є наявність значного практичного досвіду роботи в оперативних підрозділах органів внутрішніх справ та Національної поліції України.

Кафедра є співзасновником Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності (http://aord.com.ua/en/).

untitled-1Кафедра ОРД є випускною кафедрою факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ОДУВС. Крім того, кафедра бере участь у підготовці фахівців, які випускаються на усіх факультетах університету.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на викладання дисциплін, пов’язаних з підготовкою фахівців для оперативних підрозділів Національної поліції, та відповідає кваліфікаційним характеристикам спеціальностей випускників закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, за якими ведеться підготовка в Одеському державному університеті внутрішніх справ. Основою освітньої діяльності кафедри є практичне спрямування навчання, орієнтоване на потреби Національної поліції України.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється відповідно до профілю підготовки фахівців в ОДУВС за науковою темою «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України». З урахуванням навчальних програм кафедрою проводяться наукові розробки основних напрямків діяльності оперативних підрозділів: загальних положень організації оперативно-розшукової діяльності кримінальної поліції, загальних положень конфіденційного співробітництва громадян з оперативними підрозділами Національної поліції, оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Національної поліції з протидії злочинам; організації оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів Національної поліції щодо боротьби зі злочинами загальнокримінальної спрямованості, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів тощо.

Науковці кафедри здійснюють наукове керівництво проведенням дисертаційних досліджень ад’юнктів і здобувачів ОДУВС. За результатами наукових досліджень кафедрою до практичних підрозділів Національної поліції вносяться пропозиції, методичні рекомендації, аналітичні й інші матеріали, спрямовані на вдосконалювання організації й тактики діяльності оперативних підрозділів Національної поліції. Представники кафедри беруть активну участь у рецензуванні дисертацій, авторефератів, підготовці пропозицій до проектів законодавчих актів і нормативних документів МВС та Національної поліції України.

Працівники кафедри проводять та беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових та науково-практичних конференціях. Наукові здобутки працівників кафедри публікуються у фахових наукових виданнях України та зарубіжних країн. Видання кафедри неодноразово перемагали та посідали призові місця на Всеукраїнських конкурсах на краще наукове, довідкове та наукове періодичне видання в системі МВС України, а науково-педагогічні працівники ставали переможцями конкурсів «Науковець Року». Працівники кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію, в тому числі у наукових та освітніх установах країн ЄС (Німеччина, Чехія, Люксембург, Австрія тощо).

Працівники кафедри входять до складу редколегії наукового фахового журналу «Південноукраїнський правничий часопис» та спеціалізованих вчених рад із захисти дисертацій. На кафедрі працює постійно діючий науковий гурток за напрямком «Оперативно-розшукова діяльність».

Кафедра постійно удосконалює зв’язки з практичними оперативними підрозділами Національної поліції, працівники яких залучаються до проведення занять з курсантами ОДУВС. У свою чергу науково-педагогічний склад кафедри систематично проводить заняття зі службової підготовки в практичних підрозділах Національної поліції, надають консультативну допомогу їх працівникам. На базі Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області функціонує кафедра ОРД на громадських засадах.

Контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1.

E-mail: ordodessa@ukr.net

5-4-min 1-6-min 2-7-min
4-4-min 3-7-min