Відділ міжнародного співробітництва

Міжнародне співробітництво є одним із пріоритетних напрямів державної політики України та невід’ємною частиною діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ. Пріоритетними напрямами міжнародної діяльності університету є підписання угод про співробітництво у сфері підготовки персоналу для правоохоронних органів із провідними зарубіжними закладами вищої освіти, міжнародними організаціями, установами; розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проєктів, зокрема шляхом створення спільних творчих колективів; проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, спрямованих на попередження злочинності, охорону прав і свобод громадян, забезпечення громадського порядку і боротьбу зі злочинністю; пошук та розповсюдження інформації щодо міжнародних програм обміну, надання стипендій та грантів; налагодження ефективного обміну викладачами і курсантами (студентами) з іноземними закладами вищої освіти з метою підвищення їх професійного рівня; поширення інформації щодо досягнень трудового колективу, сутності освітніх послуг, що надаються університетом шляхом розміщення інформації українською та англійською мовами.

З метою забезпечення професійного зросту науково-педагогічного та перемінного складу університет співпрацює із рядом ЗВО іноземних країн:

 • Академія «Штефан чел Маре» (Республіка Молдова);
 • Школа підготовки агентів поліції ім. Василя Ласкара (Румунія)
 • Академія МВС Азербайджанської Республіки;
 • Академія МВС Республіки Болгарія;
 • Університет прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну(м.Вісмар, Федеративна Республіка Німеччина);
 • Академія МВС Грузії (м. Тбілісі, Республіка Грузія);
 • Литовська школаполіції (Литовська Республіка);
 • Академія WSB (Республіка Польща);
 • Університет державної служби в Баварії (м. Мюнхен, Федеративна Республіка Німеччина).

Здійснюється тісне співробітництво з такими міжнародними організаціями, як:

 • Місія ЕС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM);
 • Міжнародна асоціація академій поліції INTERPA;
 • Консультативна місія Європейського Союзу (EUAM)
 • Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ);
 • Люксембурзький центр європейських реформ;
 • Європейська Асоціація Міжнародної Освіти;
 • Асоціація Національних Студентських Спілок Європи;
 • Міжнародна асоціація академій поліції (INTERPA);
 • Фонд Ганса Зайделя;
 • Організація з боротьбиіз наркотиками та злочинністю (UNODC);
 • Міжнародний комітет Червоного Хреста (ICRC);
 • Моніторингова місія ООН;
 • Дитячий фонд ООН (UNICEF);
 • Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
 • Фонд ООН у галузі народонаселення;
 • TheLawOfficesofLisaKaneBrown, LLC (Пенсильванія, США)
 • SeniorExpertenService (SES) –німецька програма експертної підтримки

ЗАВДАННЯ

– пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для розвитку наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи університету;

– організація та участь у формуванні основних напрямків міжнародного співробітництва університету з врахуванням особливостей сучасної державної політики розвитку міжнародних відносин;

– активізація участі в міжнародному співробітництві студентів, курсантів та професорсько-викладацького складу;

– реалізація грантової діяльності та участь у міжнародних грантових конкурсах;

– досягнення міжнародних стандартів якості в сфері освіти;

– формування культури міжнародного співробітництва серед здобувачів освіти та професорсько-викладацького складу;

– співпраця із іноземними навчальними закладами з метою проведення спільних наукових досліджень для потреб органів внутрішніх справ обох країн;

– співпраця із міжнародними та неурядовими організаціями з метою вивчення і впровадження досвіду зарубіжних країн у сфері підготовки поліцейських кадрів;

– реалізація взаємного обміну досвідом з питань, що становлять загальнонаціональний пріоритетний інтерес держави, взаємну участь у науково-практичних конференціях та семінарах, здійснення обміну фахівцями для читання лекцій, накопичення навчальної, методичної і наукової літератури, а також проходження стажування з метою підвищення рівня підготовки поліцейських кадрів;

– обмін науково-методичними матеріалами;

– проведення двосторонніх (багатосторонніх) науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів);

– підготовка проєктів угод, протоколів і програм двостороннього та багатостороннього співробітництва університету з іноземними навчальними закладами, установами, фондами, міжнародними і міждержавними організаціями у сфері юридичної освіти та правоохоронної діяльності.

Контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1.

Тел: (048) 709 50 34

E-mail: vmz.oduvs@i.ua