Центр моніторингу кіберпростору

Рішенням Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ створено Центр моніторингу кіберпростору.

31 січня 2018 р. рішенням Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ (протокол від 31.01.2018 № 5) в університеті на кафедрі кібербезпеки та інформаційного забезпечення створено Центр моніторингу кіберпростору. Метою створення Центру є забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти, формування у них систематизованих навичок протидії загрозам у сфері інформаційної безпеки та вмінь застосовувати інформаційні технології у сфері протидії злочинності.

Основними завданнями діяльності Центру є:

– моніторинг українського сегменту мережі Інтернет на предмет виявлення наявності протиправного контенту з наступним повідомленням правоохоронних органів за належністю для прийняття заходів реагування;

– виявлення у відкритому доступі в мережі Інтернет даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп;

– розробка рекомендацій за результатами роботи Центру з наступним їх провадженням у діяльності правоохоронних органів та навчальний процес;

– проведення просвітницької діяльності щодо безпечного поводження населення в Інтернет-середовищі;

– здійснення профорієнтаційних заходів.

Положення про центр моніторингу кібепростору кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ
Меморандум про співпрацю та партнерство
Курс «Інформаційні системи»