СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 41.884.042

Стукаліна Ольга Віталіївна

На підставі рішення Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 31 серпня 2023 року утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.042 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стукаліної Ольги Віталіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право».

Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання терористичним актам у великих містах України».

Голова ради: доктор юридичних наук, професор Конопельський Віктор Ярославович, Одеський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального права та кримінології.

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор Бабенко Андрій Миколайович Одеський державний університет внутрішніх справ, директор Інституту права та безпеки;

кандидат юридичних наук, доцент Чекмарьова Ірина Миколаївна, Одеський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права та кримінології.

Опоненти:

доктор юридичних наук, професор Шаблистий Володимир Вікторович Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти;

доктор юридичних наук, доцент Блага Алла Борисівна, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, завідувач кафедри цивільного та кримінального права і процесу.

Науковий керівник:

доцент кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Кулик Людмила Миколаївна.

Дисертація, підпис https://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/5979

Трансляція захисту дисертації: (посилання)

Захист дисертації планується: в Одеському державному університеті внутрішніх справ, МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).