СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 41.884.041

Павленко Лариса Миколаївна

На підставі рішення Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 31 серпня 2023 року утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.041 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Павленко Лариси Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право».

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї, зміни її маркування, незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв (стаття 263-1 КК України)».

Голова ради: доктор юридичних наук, професор Конопельський Віктор Ярославович, Одеський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального права та кримінології

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор Бабенко Андрій Миколайович Одеський державний університет внутрішніх справ, директор Інституту права та безпеки;

кандидат юридичних наук, доцент Кулик Людмила Миколаївна, Одеський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри кримінального права та кримінології.

Опоненти:

доктор юридичних наук, професор Шаблистий Володимир Вікторович Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти;

кандидат юридичних наук, доцент Колодін Денис Олексійович, Національний університет «Одеська юридична академія», декан факультету цивільної та господарської юстиції.

Науковий керівник:

професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Меркулова Валентина Олександрівна.

Дисертація, підпис https://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/5980

Трансляція захисту дисертації: (посилання)

Захист дисертації планується: в Одеському державному університеті внутрішніх справ, МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).