СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 41.884.040

Степанян Рубен Едуардович

На підставі рішення Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 27 червня 2023 року (наказ ОДУВС 267 від 30.06.2023), утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.040 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Степаняна Рубена Едуардовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право».

Тема дисертації: «Імплементація доктрин Європейського суду з прав людини у кримінально-процесуальне законодавство України».

Голова ради: доктор юридичних наук, професор Корнієнко Максим Вікторович, Одеський державний університет внутрішніх справ, проректор.

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор, Тетерятник Ганна Костянтинівна, Одеський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального процесу.;

кандидат юридичних наук, Волошанівська Тетяна Володимирівна, Одеський державний університет внутрішніх справ, начальник відділу міжнародного співробітництва.

Опоненти:

доктор юридичних наук, професор Кучук Андрій Миколайович, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, професор кафедри права та методики викладання правознавства;

доктор юридичних наук, доцент Брусакова Оксана Велеріївна Харківський національний університет внутрішніх справ, декан факультету № 6.

Науковий керівник:

завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, доцент Маковій Віктор Петрович.

Рецензія Волошанівської Т.В.

Підтвердження підпису Волошанівської Т.В.

 

Рецензія Тетерятник Г.К.

Підтвердження підпису Тетерятник Г.К.

 

Відгук опонента Кучука А.М.

Підтвердження підпису Кучука А.М.

 

Відгук опонента Брусакової О.В.

Підтвердження підпису Брусакової О.В.
 

Відео запис захисту дисертації

Підпис відео захисту дисертації

 

Рішення

 

Дисертація, підпис 

Трансляція захисту дисертації: (посилання) 

Захист дисертації планується: 30.08.2023 об 11.00 в Одеському державному університеті внутрішніх справ, МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).