СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 41.884.039

Баженова Анастасія Ігорівна

На підставі рішення Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 30 травня 2023 року утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.039 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Баженової Анастасії Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право».

Тема дисертації: «Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження».

Голова ради: доктор юридичних наук, професор, Тетерятник Ганна Костянтинівна, Одеський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального процесу.

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор Тарасенко Владислав Єгорович, Одеський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінального процесу;

кандидат юридичних наук, доцент Лісніченко Дмитро Вікторович, Одеський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри кримінального процесу.

Опоненти:

доктор юридичних наук, доцент Торбас Олександр Олександрович, НУ «Одеська юридична академія» доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності;

кандидат юридичних наук, доцент Рогальська Вікторія Вікторівна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ професор кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань.

Науковий керівник:

завідувач відділення моніторингу відділу кадрового забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, Десятник Анатолій Антонович.

Рецензія Тарасенка В.Є.

Підтвердження підпису Тарасенка В.Е.

 

Рецензія Лісніченка Д.В.

Підтвердження підпису Лісніченка Д.В.

 

Відгук опонента Рогальської В.В.

Підтвердження підпису Рогальської В.В.

 

Відгук опонента Торбаса О.О.

Підтвердження підпису Торбаса О.О.
 

Відео запис захисту дисертації

Підпис відео захисту дисертації


Рішення

 

Дисертація, підпис https://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/5252

Трансляція захисту дисертації: (посилання

Захист дисертації відбудеться: 31.07.2023 о 14.00 в Одеському державному університеті внутрішніх справ, МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).