СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 41.884.037

На підставі рішення Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 30 травня 2023 року утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.037 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мазуренка Олександра Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право».

Тема дисертації: «Запобігання незаконному збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у Причорноморському регіоні материкової України».

Голова ради: доктор юридичних наук, професор Корнієнко Максим Вікторович, Одеський державний університет внутрішніх справ, проректор.

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор Конопельський Віктор Ярославович, Одеський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри кримінального права та кримінології;

доктор юридичних наук, професор Собко Ганна Миколаївна, Одеський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права та кримінології.

Опоненти:

доктор юридичних наук, професор Батиргареєва Владислава Станіславівна, НДІ вивчення проблем злочинності ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України, директор;

доктор юридичних наук, професор Орловська Наталя Анатоліївна, Одеський національний морський університет, професор кафедри кримінального та адміністративного права

Науковий керівник:

директор Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Бабенко Андрій Миколайович.

Рецензія Конопельского В.Я.

Підтвердження підпису Конопельского В.Я.

 

Рецензія Собко Г.М.

Підтвердження підпису Собко Г.М.

 

Відгук опонента Батиргареєвої В. С.

Підтвердження підпису Батиргареєвої В. С.

 

Відгук опонента Орловської Н.А.

Підтвердження підпису Орловської Н.А.
 

Відео запис захисту дисертації

Підпис відео захисту дисертації


Рішення

Дисертація, підпис https://dspace.oduvs.edu.ua/items/56ccbacd-42fb-4b40-8d3b-79b14a5837cb

Трансляція захисту дисертації 

Захист дисертації планується:  04.08.2023 о 10.30 в Одеському державному університеті внутрішніх справ, МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).