СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 41.884.036

Музика Сергій Сергійович

На підставі рішення Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 01 березня 2023 року утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.036 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Музики Сергія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право».

Тема дисертації: «Адміністративно-правовий режим конфіденційної інформації в Національній поліції України» (спецтема).

Дисертація на спеціальну тему: містить відомості, що становить службову інформацію, відповідно до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 26 грудня 2016 року № 1351.

Голова ради: доктор юридичних наук, професор Корнієнко Максим Вікторович, Одеський державний університет внутрішніх справ, проректор.

Рецензенти:
доктор юридичних наук, професор Денисова Аліна Володимирівна, Одеський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу;
кандидат юридичних наук, доцент Братель Сергій Григорович, Одеський державний університет внутрішніх справ, перший проректор.

Опоненти:
доктор юридичних наук, професор Назимко Єгор Сергійович, Донецький державний університет внутрішніх справ МВС України, перший проректор;
доктор юридичних наук, доцент Цехан Дмитро Миколайович Національний університет «Одеська юридична академія», доцент кафедри криміналістики.

Науковий керівник:
Ярмакі Христофор Петрович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ.
Дисертація – спеціальна бібліотека.

Захист дисертації планується: 12.05.2023 об 11.00 в Одеському державному університеті внутрішніх справ, МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).