СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 41.884.035

Байов Віктор Олександрович

На підставі рішення Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 31 січня 2022 року утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.035 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Байова Віктора Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право».

Тема дисертації: «Правові та організаційно-тактичні засади оперативно-розшукової протидії наркозлочинам, що вчинюються етнічними злочинними угрупованнями» (спецтема).

Дисертація на спеціальну тему: містить відомості, що становить службову інформацію, відповідно до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 26 грудня 2016 року № 1351

Голова ради: доктор юридичних наук, професор Корнієнко Максим Вікторович, Одеський державний університет внутрішніх справ, проректор.

Рецензенти:
доктор юридичних наук, професор, Тарасенко Владислав Єгорович, Одеський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінального процесу;
кандидат юридичних наук, доцент Щурат Тарас Григорович, Одеський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності.

Опоненти:
доктор юридичних наук, доцент Цехан Дмитро Миколайович Національний університет «Одеська юридична академія», доцент кафедри криміналістики.
кандидат юридичних наук, доцент Томма Роман Павлович, Національна академія внутрішніх справ, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності.

Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, професор Албул Сергій Володимирович, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ.

Дисертація – спеціальна бібліотека.

Захист дисертації планується: 12.04.2023 об 11.00 в Одеському державному університеті внутрішніх справ, МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).

УВАГА! У зв’язку з урочистим випуском курсантів перенесено початок захисту дисертації на 13.00.