Проректор університету

3-1
доктор юридичних наук, професор

Корнієнко Максим Вікторович

полковник поліції

Народився у 1979 році в смт Гребенки Васильківського р-ну Київської області.

У 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України і отримав вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. У 2002 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у серпні 1996 року. У липні 2000 року був призначений оперуповноваженим групи карного розшуку 13 МВМ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві.

Протягом 2003-2005 років перебував на посаді ад’юнкта докторантури та ад’юнктури центру підготовки науково-педагогічних кадрів навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ України.

З грудня 2005 до червня 2013 року проходив службу в органах внутрішніх справ на посадах середнього та начальницького складу підрозділів ДСБЕЗ та громадської безпеки.

З червня 2013 до листопада 2015 року – доцент кафедри адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Одеського державного університету внутрішніх справ.

У грудні 2015 року розпочав службу в Національній поліції України на посаді професора кафедри адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки факультету № 2 .

З вересня 2019 року обіймав посаду завідувача кафедри адміністративної діяльності поліції факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

17 січня 2022 року призначений проректором Одеського державного університету внутрішніх справ.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Одеському державному університеті внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність за темою «Концептуальні основи протидії насильницьким злочинам щодо дітей».

Основні напрями наукового пошуку:

Поліцейська діяльність; партнерство поліції та суспільства; забезпечення та захист прав дітей; адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції.

Трудова та наукова діяльність відзначена 9 нагородами.

Нагороджений нагрудними знаками «За відзнаку в службі» 1 та 2 ступенів; відзнакою МВС України «Почесний  знак МВС України» у 2008 році; відзнакою МВС України

«Закон і честь» у 2009 році; відзнакою МВС України «За зразкове виконання завдань з охорони громадського порядку» у 2010 році; почесною грамотою від голови Одеської обласної державної адміністрації у 2014 році; почесною грамотою від Одеського міського голови у 2015 році; почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка» у 2017 році; відомчою заохочувальною відзнакою МВС України «За безпеку народу» у 2020 році.

Вибрані наукові праці

 1. Корнієнко М.В. Концептуальні основи протидії насильницьким злочинам щодо дітей : монографія. Одеса : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019. 320 с.
 1. Ковальова О.В., Берендєєва А.І., Корнієнко М.В. Кваліфікація адміністративних правопорушень : навчальний посібник. Одеса : ОДУВС, 2019. 156 с.
 2. Kovalova O., Кorniienko M., Postol O. Ensuring of child’s dignity as a principle of modern education: administrative and legal aspects. Asia Life Sciences Supplement. Asian International Journal of Life Sciences. 2019.  Vol. 21 (2). Р. 341–359 (Scopus 2019).
 1. Підготовка працівників структурних підрозділів Національної  поліції України у частині забезпечення та захисту прав дітей : навчально-методичний посібник : у 2 ч / за заг. ред. Т.В. Журавель, Л.В. Зуб, О.В. Ковальової, М.В. Корнієнко  , Ю.В. Пилипас. Київ, 515 с.
 2. Vozniakovska Negative effects of corruption offenses for the country’s economy / M. Кorniienko, І. Petrunenko, I. Yena, K. Pankratova, K. Vozniakovska. International journal of management (ijm)-scopus indexed (Scopus 2019). Р. 1072–1083.
 3. Arkusha L., Korniienko M., Berendieieva A. Criminal activity in ukraine in the light of current conditions. Аmazonia Investiga. 2019. Vol. 8. Núm. 24. Diciembre. P. 386–391 (Web of science 2019).
 4. Корнієнко М.В., Ковальова О.В. Адміністративні матеріали: підстави та порядок складання : методичні рекомендації. Одеса : ОДУВС, 2020. 168 с.
 5. Міжнародні стандарти на національне законодавство у сфері запобігання та протидії домашньому насильству : хрестоматія / уклад. О.В. Ковальова, О.І. Плужнік, О.М. Павлютін ; за заг. ред. М.В. Корнієнка. Одеса : ОДУВС, 2020. 600 с.
 6. Збірник нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,  їх аналогів та прекурсорів : хрестоматія. / уклад. О.І. Плужнік, А.Г. Пишна, О.М. Павлютін. ; за заг. ред. М.В. Корнієнка. Одеса : ОДУВС, 2020. 445 с.
 7. Kovalova O., Кorniienko M., Pavliutin Yu. The role of public organizations in ensuring national security of Ukraine. Cuestiones Políticas Estarevistafueeditadaenformato digital y publicadaenjulio de 2020, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad  del Zulia. Maracaibo- Venezuela, 2020. Р. 136–155 (Web of science 2020).
 8. Electronic evidence: Problems of application in practice in proving crimes in the field of turnover of drugs, psychotropic substances / D. Golovin, Y. Nazymko, O. Koropatov, M. Korniienko.. Linguistics and Culture Review. 2021. 5(S4). Р. 1741–1753 (Scopus 2021).
 1. Нормативно-правове забезпечення діяльності патрульного поліцейського : хрестоматія / за заг. ред. М.В. Корнієнка ; уклад. В.Б. Любчик, А.Г. Пишна. Одеса : ОДУВС, 2021. 131 с.
 2. Ковальова О.В., Корнієнко М.В. Методичні рекомендації щодо проведення занять з використанням спеціалізованого навчального полігону «Інтерактивна класна кімната». Одеса : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2021. 174 с.
 3. Дашутіна О.В., Ігнатов С.О., Ковальова О.В. та ін. Навчальний посібник до спеціалізованого курсу із запобігання та протидії домашньому насильству. Частина І : Діяльність уповноважених підрозділів Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. О.В. Дашутіна, С.О. Ігнатов, О.В. Ковальова та ін. Київ; Одеса : ОДУВС, 2021. 177 с.
 1. Función del análisis criminal en modelos modernos de actividad policial / M.V. Кorniienko, V.V. Horoshko, I.M. Gorbanov, K.Y. Ismailov.. Cuestiones Políticas. 2021. Vol. 39 (68). Р. 415–426 (Web of science 2021).
 2. Корнієнко М.В., Пишна А.Г., Десятник А.А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : навчально-методичний посібник. Одеса : ОДУВС, 2021. 150 с.
 3. Корнієнко М.В., Томіна В.Ю., Берендєєва  А.І. Захист та дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів : навчальний посібник. Одеса : ОДУВС, 2021. 141 с.
 4. Корнієнко М.В. Сучасна парадигма протидії насильницьким злочинам щодо дітей : монографія. Одеса : ОДУВС, 2021. 371 с.
 5. Корнієнко М.В., Берендєєва А.І. Важливість ратифікації Стамбульської конвенції для успішної боротьби з ґендерно зумовленим та домашнім насильством в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2021. Том 32 (71). № 6. С. 76–90.
 6. Баймуратов М.О., Бутирін Є.О. та ін. Ювенальна юстиція: український дискус : колективна монографія/ за заг. ред. О.Ф. Долженкова, М.В. Корнієнка. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. 320 с. (співавтор).

Максим Корнієнко є членом редакційної колегії «Південноукраїнського правничого часопису», членом науково-методичної та вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ. Входить до персонального складу науково-методичної комісії (підкомісії) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з воєнних наук та цивільної безпеки (зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»).

Два роки поспіль нагороджений дипломом «Кращий науковець» (2019, 2020) Одеського державного університету внутрішніх справ за перемогу у номінації «Науковець року».  Має більше 200 публікацій, з яких 6 публікацій у періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus та Web of Science, 51 праця навчально-методичного характеру. Максимом Корнієнком у співавторстві та одноособово отримано 20 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Бере участь у міжнародних проєктах. Так, він є координатором проєкту ОБСЄ в Україні в рамках проєкту «Допомога в інституціоналізації покращеного навчання Національної поліції України»; координатором проєкту ООН (ЮНІСЕФ) в рамках проєкту «Розбудова потенціалу поліції для забезпечення прав та якнайкращих інтересів дитини»; координатором проєктів ОБСЄ в Україні в рамках «Пілотний проєкт ПОЛІНА», що проводиться на запит МВС України та Національної поліції України.