ДФ 41.884.038

Погребна Катерина Федорівна

На підставі рішення Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ від 30 травня 2023 року утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.038 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Погребної Катерини Федорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081«Право».

Тема дисертації: «Соціально-правова природа громадського контролю у сфері виконання покарань України».

 

Голова ради: доктор юридичних наук, професор, Меркулова Валентина Олександрівна, Одеський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права та кримінології.

 

Рецензенти:

доктор юридичних наук, професор Шкута Олег Олегович, Одеський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри професійних та спеціальних дисциплін ХФ;

кандидат юридичних наук, доцент Резніченко Ганна Семенівна, Одеський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри кримінального права та кримінології.

 

Опоненти:

доктор юридичних наук, професор Колб Олександр Григорович, Державний податковий університет, професор кафедри кримінальної юстиції;

доктор юридичних наук, доцент Гритенко Оксана Анатоліївна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти.

 

Науковий керівник:

завідувач кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Конопельський Віктор Ярославович.

Рецензія Шкути О.О.

Підтвердження підпису Шкути О.О.

 

Рецензія Резніченко Г.С.

Підтвердження підпису Резніченко Г.С.

 

Відгук опонента Колба О.Г.

Підтвердження підпису Колба О.Г.

 

Відгук опонента Гритенко О.А.

Підтвердження підпису Гритенко О.А.
 

Відео запис захисту дисертації

Підпис відео захисту дисертації

 

Рішення

Дисертація, підпис https://dspace.oduvs.edu.ua/items/f74ae507-4a5e-45d6-a511-7ef43230852f

Трансляція захисту дисертації: (посилання)

Захист дисертації планується: 28.07.2023 об 11.00 в Одеському державному університеті внутрішніх справ, МВС України (65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1).