Запитання та відповіді

  • Так, можна вступити на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр». Також в університеті, перебуваючи в аспірантурі та докторантурі, можна підготувати дисертацію доктора філософії та доктора наук і захистити її в одній із трьох спеціалізованих вчених рад.
  • Для оформлення особової справи слід звернутися безпосередньо до відділу кадрового забезпечення ОДУВС або до підрозділу кадрового забезпечення районного відділу Національної поліції за місцем постійного проживання.
  • Для здобуття базової вищої юридичної освіти особи, які мають базову або повну вищу освітою за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), подають документи та складають вступне випробування з теорії права. Осіб, які пройшли за конкурсом, буде зараховано на другий курс у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Нормативний строк навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» – 4 роки, за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» – 3 роки. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
  • Ні, для вступу на навчання на базі неповної вищої освіти необхідно скласти фахові вступні випробування в університеті.
   Особи, які мають диплом молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність», складають один екзамен з теорії права і зараховуються на 3-й курс.
   Особи, які мають диплом молодшого бакалавра за неюридичною спеціальністю, складають ще додатковий екзамен з історії України (шкільний курс) і зараховуються на 2-й курс.
  • В університеті планується проведення профорієнтаційних підготовчих курсів у травні 2019 року для осіб, які бажають вступати на навчання за державним замовленням для здобуття освітнього ступеня “бакалавр”.
  • На навчання за державним замовленням для здобуття базової вищої освіти до університету приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 років, а також особи молодшого складу поліції, які мають повну загальну середню освіту.
  • За спеціальністю «Правоохоронна діяльність» в Одеському державному університеті внутрішніх справ готують кадри для органів, головним і основним призначенням яких є правоохоронна діяльність: підрозділи Національної поліції, міграційної служби, прикордонної служби, служби з надзвичайних ситуацій, служби безпеки, митної служби, органів і установ виконання покарань, військової служби правопорядку тощо.
  • Так. Особи, які мають спеціальні звання середнього складу поліції та ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) можуть вступати до університету на навчання для здобуття освітнього ступеня магістр за державним замовленням. Для цього потрібно звернутися до працівників підрозділу кадрового забезпечення свого територіального органу для оформлення навчальної справи (для вступу на заочну форму) або для направлення особової справи (для вступу на денну форму) у строки, указані МВС України.
  • Так, в університеті організована й проводиться секційно-спортивна робота зі студентами і курсантами з таких видів спорту: боротьба самбо і дзюдо, легка атлетика, багатоборство, рукопашний бій, гирьовий спорт, міні-футбол, боротьба самбо і боротьба дзюдо, баскетбол, волейбол.
  • Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в університеті мають право:
   особи, які мають захворювання, що зазначені в Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95 (при вступі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб);
   особи молодшого та середнього складу поліції (при вступі на навчання за рахунок державного бюджету);
   особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), у порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
   діти-сироти;
   особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.
  • До Одеського державного університету внутрішніх справ зараховуються на навчання поза конкурсом за результатами визначення рівня фізичних здібностей (у разі його проведення) при поданні в установлені терміни оригінала сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (одержанні відповідної кількості балів на вступних екзаменах, що проводить університет) та інших документів, які засвідчують право на прийом поза конкурсом:
   особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
   особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;
   особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
   особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надано таке право;
   члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений МОН;
   діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли, стали інвалідами I групи чи визнані судом безвісно відсутніми особами під час виконання службових обов’язків (у тому числі інвалідність яких пов’язана з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), відповідно до Указу Президента України від 17 березня 1998 року № 197 «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків»;
   особи, яким відповідно до частини 2 статті 103 Закону України «Про Національну поліцію» надано таке право;
   особи, яким відповідно до Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року № 835 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян» надано таке право;
   особи, яким відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» надано таке право.