ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО ПРАВНИЧОГО ЧАСОПИСУ

1463322887_11НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ПРАВНИЧИЙ ЧАСОПИС»

«SOUTH UKRAINIAN LAW JOURNAL»

ISSN 2312-928X

 

Засновник та видавець – Одеський державний університет внутрішніх справ.

Науковий журнал «Південноукраїнський правничий часопис» є періодичним друкованим виданням. Журнал виходить з 1997 р. До 2006 р. – «Вісник Одеського інституту внутрішніх справ». Журнал видається чотири рази на рік (щоквартальник).

У журналі публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

До складу редакційної колегії входять провідні науковців України та зарубіжних країн (Велика Британія, Чеська Республіка, Велике Герцогство Люксембург).

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Катеринчук І.П., ректор Одеського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Албул С.В., перший проректор Одеського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Ісаєнко М.М., начальник редакційно-видавничого відділу Одеського державного університету внутрішніх справ, к.пед.н.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 

Берлач А.І., професор кафедри адміністративного права юридичного факультету КНУ імені Т.Г. Шевченка д.ю.н., професор

 

Бутенко В.Г., професор кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, академік Міжнародної академії проблем людини

 

Грохольський В.Л., професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

 

Єськов С., Ph. D., Associate Professor, керівник Центру дослідження європейських реформ (Велике Герцогство Люксембург)

 

Конопельський В.Я., професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., доцент

 

Кузніченко С.О., завідувач сектору Інституту Законодавства Верховної Ради України, д.ю.н., професор

 

Марковська Г., Ph. D., Associate Professor, заступник керівника кафедри гуманітарних та соціальних досліджень факультету мистецтва, права та соціальних наук Університету «Англія Раскін» (Велика Британія, Кембридж)

 

Меркулова В.О., професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України

 

Пойман П., Ph. D., професор Празького інституту безпекових досліджень, член комітету Чеської кримінологічної спілки, відповідальний за проекти PSSI в Україні (Чеська Республіка)

 

Саакян М.Б., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

 

Тарасенко В.Є., провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

 

Цвілюк С.А., завідувач кафедри українознавства Одеського державного університету внутрішніх справ, д.іст.н., професор

 

Цільмак О.М., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор

 

Яковенко С.І., професор кафедри психології та педагогіки д.психол., професор, заслужений діяч науки і техніки України

 

Ярмакі Х.П., професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України

 

Ярмиш О.Н., завідувач відділу докторантури Київського міжнародного університету д.ю.н. професор, член-кореспондент Академії правових наук України, Заслужений юрист України

 

Журнал зареєстрований в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 22.06.2009 р. Серія КВ № 15252-3824Р).

Входить до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук (доктора філософії) (Рішення Атестаційної колегії МОН України від 26.06.2014 р.).

Зареєстровано в таких наукометричних базах, репозитаріях та каталогах: «Google Scholar», «Research Bible (ResearchBib)», «Українські наукові журнали», «Україніка наукова», Книжкової палати України ім. Івана Федорова, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної Парламентської бібліотеки України, Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, Одеської національної наукової бібліотеки, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.

Журнал включено до рейтингового списку «Бібліометрика української науки» Центру дослідження соціальних комунікацій.

 

Адреса для листування: Україна, 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1.

Відділ організації наукової роботи. Тел.: (048) 717-33-21; (048) 738-06-13

E-mail: vonr.odyvs@i.ua; vonr.odyvs@gmail.com;

south-ukrainian_law_journal@ukr.net