Відділ режимно-секретного та документального забезпечення

 

Відділ режимно-секретного та документального забезпечення – це самостійний структурний підрозділ університету, який підпорядковується безпосередньо ректорові.

ЗАВДАННЯ:

  • здійснення заходів з охорони державної таємниці, секретне діловодство, технічний захист інформації з обмеженим доступом, оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці тощо;
  • несекретне діловодство, реєстрація та обробка вхідної/вихідної поштової кореспонденції, наказів МВС України та ОДУВС, заяв, скарг та пропозицій громадян, запитів та звернень народних депутатів України, запитів на публічну інформацію;
  • видача, зберігання навчальної та наукової літератури у спеціальній бібліотеці, у  тому числі з обмеженим доступом;
  • архівне зберігання документів тривалого терміну зберігання;
  • організація особистого прийому громадян ректором або особою, що його заміняє;
  • координація та забезпечення режиму секретності під час прийому іноземних делегацій, проведення засідань спеціалізованих вчених рад та інших заходів;
  • надання консультацій щодо підготовки та коригування документів, підготовлених працівниками структурних підрозділів університету.
  • виконання інших завдань, які супроводжують основні заходи.

 

Контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Тел: (048) 785-98-17

E-mail: vrsdz@ukr.netfourdomшторі