Відділ організації наукової роботи

Відділ організації наукової роботи є структурним підрозділом Університету, який забезпечує організацію науково-дослідної роботи науково-педагогічного колективу, що є обов’язковою складовою їх діяльності поряд з навчальною, методичною та виховною роботою.

Відділ організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ створено згідно з вимогами наказу МВС України від 26 червня 1997 року № 408 шляхом реорганізації науково-дослідного і редакційно-видавничого відділів.

ЗАВДАННЯ

 • Підвищення ефективності науково-дослідної роботи в Університеті;
 • Забезпечення цілеспрямованої взаємодії та координації діяльності структурних підрозділів Університету в реалізації науково-дослідної роботи;
 • планування, організація та контроль за проведенням (виконанням) науковим та науково-педагогічним складом Університету фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи Університету, Міністерства внутрішніх справ України;
 • організація планування НДР в Університеті та відпрацювання відповідних звітів за основними видами наукової роботи, а також організація та координація впровадження результатів наукових досліджень і розробок у діяльність Національної поліції;
 • здійснення поточного контролю за виконанням кафедрами планів їхньої наукової роботи;
 • підготовка аналітичних довідок про стан наукової роботи в університеті на вимогу ректорату і Вченої ради;
 • отримання та накопичення інформації через мережу Інтернет;
 • підготовка проектів нормативних документів (наказів, доручень), що регулюють науково-дослідну роботу в ОДУВС та доведення їх змісту до відома керівників підрозділів університету;
 • виконання підготовчої роботи до проведення наукових та науково-практичних заходів Університету (науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів»,  конкурсів, олімпіад тощо);
 • організація та проведення загальноуніверситетських наукових заходів;
 • ведення картотеки науковців Університету;
 • організація науково-дослідної роботи молодих вчених і фахівців, Наукового товариства курсантів, слухачів і студентів, курсантсько-студентських наукових гуртків на кафедрах;
 • інформування вчених про плани науково-дослідних робіт і наукових заходів в інших закладах вищої освіти і науково-дослідних установах України та за кордоном;
 • координація участі співробітників ОДУВС у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних наукових заходах;
 • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
 • координація роботи спеціалізованих вчених рад Університету із захисту дисертаційних досліджень;

 

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

Тел.:(048) 717 33 21

Emailvonr.oduvs@i.ua

 


nitchГамлет Тунян