Відділ кадрового забезпечення

Відділ кадрового забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ є самостійним структурним підрозділом, до складу якого входять: відділення соціально-гуманітарної роботи, відділення психологічного забезпечення, відділення роботи із студентами.

Своєю щоденною наполегливою працею працівники відділу забезпечують комплектування університету висококваліфікованими фахівцями, слухачами, курсантами і студентами, прищеплюють їм професійні навички, проводять соціальну та психологічну роботу з метою створення належних умов служби та відпочинку особового складу.

Значну увагу приділяють патріотичному та духовному вихованню курсантів та студентів, їх етичному і естетичному розвитку, наданню необхідної допомоги ветеранам університету та підшефному дитячому будинку “Перлинка”.

ЗАВДАННЯ

  • здійснення заходів щодо добору та розстановки особового складу, вивчення відповідності їхніх ділових і моральних якостей роботі за професією та посадою;
  • організація роботи із зміцнення дисципліни серед особового складу, дотримання працівниками законності, прав і інтересів громадян, забезпечення повної, усебічної та об’єктивної перевірки обставин надзвичайних подій, здійснення якої віднесено до компетенції відділу, проведення відповідної профілактичної роботи, надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам;
  • реалізація разом із структурними підрозділами ОДУВС заходів спрямованих на підвищення кваліфікації, практичних навичок, професійної майстерності науково-педагогічного складу шляхом проходження стажування в  практичних підрозділах, навчальних закладах та науково-дослідних установах МОН України, інших установах і організаціях;
  • психологічне супроводження навчально-виховного процесу, сприяння адаптації до умов служби, збереження психічного здоров’я та реалізації творчого професійного потенціалу особового складу шляхом організації і проведення психопрофілактичних, психодіагностичних, психокорекційних та соціологічних заходів, підтримання позитивного соціально-психологічного клімату у колективах університету.

 

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

Відділ кадрового забезпечення

Тел: (048) 725-15-15

E-mail: vkzoduvs@ukr.net

 

Відділення роботи із студентами

Тел: (048) 779-48-66

 

Відділення соціально-гуманітарної роботи

Тел: (048) 784-81-24

 

Відділення психологічного забезпечення

Тел: (048) 779-49-35