Відділ кадрового забезпечення

Відділ кадрового забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ є самостійним структурним підрозділом, до складу якого входять: відділення роботи з постійним складом, відділення роботи з перемінним складом, відділення соціально-гуманітарної роботи, відділення психологічного забезпечення, група професійної підготовки, відділення моніторингу.

Своєю щоденною наполегливою працею працівники відділу забезпечують комплектування університету висококваліфікованими фахівцями, слухачами, курсантами і студентами, прищеплюють їм професійні навички, проводять соціальну та психологічну роботу з метою створення належних умов служби та відпочинку особового складу.

Значну увагу приділяють патріотичному та духовному вихованню курсантів та студентів, їх етичному і естетичному розвитку, наданню необхідної допомоги ветеранам університету та підшефному дитячому будинку “Перлинка”.

ЗАВДАННЯ:

– здійснення заходів щодо добору та розстановки особового складу, вивчення відповідності їхніх ділових і моральних якостей роботі за професією та посадою;

– організація роботи із зміцнення дисципліни серед особового складу, дотримання працівниками законності, прав і інтересів громадян, забезпечення повної, усебічної та об’єктивної перевірки обставин надзвичайних подій, здійснення якої віднесено до компетенції відділу, проведення відповідної профілактичної роботи, надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам;

– реалізація разом із структурними підрозділами ОДУВС заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, практичних навичок, професійної майстерності науково-педагогічного складу шляхом проходження стажування в  практичних підрозділах, навчальних закладах та науково-дослідних установах МОН України, інших установах і організаціях;

– психологічне супроводження освітнього процесу, сприяння адаптації до умов служби, збереження психічного здоров’я та реалізації творчого професійного потенціалу особового складу шляхом організації і проведення психопрофілактичних, психодіагностичних, психокорекційних та соціологічних заходів, підтримання позитивного соціально-психологічного клімату у колективах університету.

Положення про відділення психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

 

Відділення роботи з постійним складом

Тел: (048) 704-50-64

E-mail: vkzoduvs@ukr.net

 

Відділення роботи з перемінним складом

Тел: (048) 709-50-78; (048) 779-48-66

 

Відділення соціально-гуманітарної роботи

Тел: (048) 736-50-87

 

Відділення психологічного забезпечення

Тел: (048) 709-50-77

 

Відділення моніторингу

Тел: (048) 709-50-22


карповое удилище купить в украинеspb-tours