Листи подяки

list-podyaka-oduvs

013415-122218     list-podyaki-gunp-herson-001        list-podyaki-gunp-odesa-001

14-05-18_14_01_office_lens_-2 14-05-18_14_01_office_lens_-1 14-05-18_14_01_office_lens

skanirovanie-raportu0004  podyaka_ko_dnyu_zbrsilpodyaka_stantsiya_perelivannya_krovi

tsentr_nemkul_turi skanen1-001 skaner2-001 skaner3-001

scanlite1 avtobiografiya-podyaka  0-02-05-44ef76c7a9ab868e8dcfb02cc3f84df61be187152724acf4c954ccf562e0d13d_full1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 250001-2  avtobiografiya-1