Дошка пошани

Постійний склад

1459517047_bahchevan
1459839848_bevz
1459517149_denisova
1459517191_dombrovan
1459517234_domnicak
1459517254_drishlyk
1459517227_faychuk
1459517330_groholskiy
1459517338_ileva
1459517381_knazev
1459517402_leshenko
1459517463_lyseceva
1459517441_merkulova
1459517494_panasenko
1459517461_pisarchuk
1459517527_saakyan
1459517531_sluchinskiy
1459517585_smokov
1459517642_taresenko
1459517669_zagornak
1460444868_boyko
1460444865_trojanovskiy
1460547360_babenko
1460547411_golenko

Перемінний склад

1459519357_artemjeva
1459519356_arutunan
1459839699_avanesan
1459519404_avilova
1459519463_baranov
1459519467_fomichov
1459519494_frunze
1459519501_gojan
1459519526_kachalko
1459519540_kachevskiy
1459517330_kasun
1459519584_krutiy
1459519597_merkulova2
1459519633_novitskiy
1459519702_rotar
1459519672_rusnak
1459519721_simonova
1459519788_stah
1459839871_svuripa
1459519800_umerova
1460444793_ahanova
1460444870_naperkovska
1460444881_volochan
1460547400_gryshuk