Відділ післядипломної освіти

Відділ післядипломної освіти є структурним підрозділом університету, який забезпечує організацію навчально-виховного процесу зі слухачами постійного, перемінного складу, навчання працівників поліції відповідних служб згідно з наказами та розпорядженнями МВС України.

Відповідно до ст. 75 Закону України «Про Національну поліцію», Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України 24.12.2015 року № 165, Плану-графіку направлення поліцейських на підвищення кваліфікації та спеціалізації у 2017 році затвердженого наказом НПУ від 20.02.2017 року № 137 «Про організацію підвищення кваліфікації та спеціалізації поліцейських», також згідно до ст. 73 Закону України « Про Національну поліцію», Положення про  первинної професійної підготовки поліцейських,яких вперше прийнято на службу в поліції, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України 16.02.2016 року № 105 та наказом Міністерства внутрішніх справ України від 01.03.2017 року № 174 «Про внесення змін до Положення про  первинної професійної підготовки поліцейських,яких вперше прийнято на службу в поліції» з метою забезпечення потреб Національної поліції у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати свої обов’язки, на базі Одеського державного університету внутрішніх справ у відділі післядипломної освіти та у Херсонському факультеті організовано підвищення кваліфікації та первинна професійна підготовка поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції.

Навчальний процес підвищення кваліфікації та первинна професійна підготовка поліцейських проводиться згідно затверджених навчально-тематичних планів та професійних програм за спеціалізаціями.

Гарантією якісної підготовки фахівців є професійний рівень науково-педагогічних кадрів. Сьогодні в університеті створено педагогічний потенціал вчених : 29 докторів наук ( з них 23 професора) та 135 кандидатів наук ( з них 72 доценти та 5 старших наукових співробітників). Крім наукових досягнень, більшість працівників мають значний досвід роботи в практичних підрозділах – судових та правоохоронних органах, що вкрай важливо для підготовки працівників поліції.

Планування та організація роботи, а також безпосереднє керівництво відділом післядипломної освіти проводиться начальником відділу. Згідно штату у відділі працюють: начальник відділу підполковник поліції Томіна Вікторія Анатоліївна, провідний фахівець Ільєва Алла Олександрівна, провідний фахівець підполковник поліції Ткаченко Микола Дмитрович, фахівець Громік Оксана Павлівна, фахівець Петросян Галина Артурівна, фахівець Бернікова Анжела Валеріївна.

Загальне керівництво роботою відділу здійснюється проректором університету.

Організація навчального процесу працівників Національної поліції України у відділі післядипломної освіти здійснюється за напрямом:

  • первинна професійна підготовка (спеціалізація);
  • перепідготовка;
  • підвищення кваліфікації.

В своїй діяльності ВПО тісно співпрацює з кафедрами, відділами та іншими структурними підрозділами університету, координує та контролює їх роботу в частині планування, організації та контролю за процесом підготовки фахівців. Також безпосередньо підтримує контакти з комплектуючими підрозділами НПУ та УПП у м. Одесі із залученням досвідчених діючих працівників поліції до навчального процесу.

 

Контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Тел: (048) 795-37-24

E-mail: cspk_oduvs@ukr.net