Студентське самоврядування

Студентське самоврядування – є гарантованим державою правом студентської громади Одеського державного університету внутрішніх справ юридичного факультету самостійно або через свої виконавчі органи вирішувати питання віднесені до його компетенції.

У самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються на юридичному факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ. Кожен з них має право обирати і бути обраним до органів студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах шляхом прямого таємного голосування за ініціативою студентського складу і є складовою громадського самоврядування Університету.

Метою діяльності органів самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів, формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат свого навчання, праці тощо.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні факультетом.

Діяльність органів самоврядування спрямована на вдосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання його соціальної активності.