Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ є самостійним структурним підрозділом університету, який створено з метою забезпечення навчального процесу і науково-дослідної роботи Університету високоякісною літературою та іншою друкованою продукцією, а також підготовку до друку видань, підготовлених працівниками університету.

 

Відділ для організації й ефективного функціонування редакційно-видавничої діяльності в університеті виконує такі функції:

— систематизує заявки завідувачів кафедр і формує план редакційно-видавничої діяльності університету на календарний рік;

— узгоджує та подає на затвердження план редакційно-видавничої діяльності університету;

— організує своєчасне проходження рукописів у видавничому процесі;

— забезпечує високоякісне виготовлення навчальних, наукових та інших видань.

Відділ для випуску літератури відповідно до плану редакційно-видавничої діяльності університету виконує такі функції:

— приймає від авторів рукописи;

— здійснює редагування, верстку, макетування, дизайн видань;

— залучає автора рукопису до вичитування коректури;

— виконує повний цикл робіт з оформлення видань, що готуються до друку;

— готує макет до  друкування або подання у друкарське підприємство;

— отримує віддруковані тиражі і розподіляє їх згідно із затвердженими документами.

Відділ для якісного виконання всіх видавничих робіт згідно з нормативами і стандартами та дотримання у редакційно-видавничій діяльності відповідних вимог виконує такі функції:

— здійснює зв’язки з державними установами та іншими законодавчими й виконавчими органами влади щодо отримання документів, якими регламентується видавнича діяльність;

— розробляє нові напрями зі створення сучасної навчальної і наукової книги згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, Книжкової палати України та інших відомств.

Відділ для належного контролю за виконанням плану редакційно-видавничої діяльності університету виконує такі функції:

— щомісячно проводить контрольні заходи за виконанням плану;

— аналізує результати видавничої діяльності;

— за підсумками контролю складає річні звіти та подає їх на розгляд Вченої ради університету;

— пропонує заходи щодо вдосконалення та більш ефективної редакційно-видавничої діяльності університету.

ЗАВДАННЯ 

  • організація й ефективне функціонування відділу;
  • випуск навчальної і наукової літератури (підручники, навчальні посібники, монографії, наукові фахові видання тощо) відповідно до річного плану редакційно-видавничої діяльності університету;
  • виконання всіх видавничих робіт (комп’ютерна верстка, редагування, дизайн тощо) згідно з нормативами і стандартами;
  • дотримання у редакційно-видавничій діяльності вимог до наукової і навчальної літератури відповідно до сучасних напрямів освітньої, наукової та видавничої діяльності;
  • контроль за виконанням плану редакційно-видавничої діяльності університету.

 

Контакти:

м. Одеса, пров. Сабанський, 4

Тел: (048) 743-90-17

E-mail: ndrvv1@gmail.com