Секретаріат вченої ради

 

Вчену раду Одеського інституту внутрішніх справ було створено в 1995 році, її головою став тодішній ректор Феофан Каленикович Думко, а вченим секретарем – Юрій Глібович Білоєнко. До складу ради ввійшли всі 13 кандидатів наук, які працювали на той час в інституті. Секретаріат Вченої ради було створено в 1997 році. Першим ученим секретарем секретаріату Вченої ради інституту стала Галина Харлампіївна Яворська, нині доктор педагогічних наук, професор.

Великим кроком уперед у розширенні повноважень Ради стало рішення Атестаційної колегії МОН України від 02.11.1999 року, яким Вченій раді Одеського інституту внутрішніх справ було надано право розгляду питань про присвоєння вчених звань «доцент».

Сьогодні до оновленого складу Вченої ради Одеського державного університету внутрішніх справ входять 6 докторів наук та 14 кандидатів наук. Очолює раду ректор університету кандидат юридичних наук Аброськін В.В.

Наразі розгляд атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого наукового співробітника є важливим, але цілком буденним питанням у порядку денному Вченої ради університету, як і схвалення тем докторських та кандидатських дисертацій або рекомендація до друку монографій і підручників.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про вищу освіту» до компетенції Вченої ради також входить визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету, визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, ухвалення рішень про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів, затвердження освітніх програм та навчальних планів, ухвалення рішень із питань організації освітнього процесу та основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності тощо.

Контакти:

м. Одеса, вул. Успенська, 1

Тел. (048) 734-93-42

e-mail:isaenko.max@gmail.comлобановский депутаткак найти работу