Положення, що регламентують роботу відділу організації наукової роботи

Положення про відділ організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення про діяльність гуртків курсантів, студентів та слухачів Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення щодо процедури перевірки в Одеському державному університеті внутрішніх справ текстових документів на наявність плагіату

Положення про діяльність гуртків курсантів, студентів та слухачів Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення про звітну конференцію науково-педагогічного складу Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення про конкурс наукових робіт курсантів, слухачів і студентів Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення про наукову школу в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Положення про науковий курсантсько-студентський гурток Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення про науково-дослідну діяльність Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення про наукову та науково-практичну конференцію Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення про організацію конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання, підготовлені в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення про організацію науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення про постійнодіючі експертні комісії з питань упровадження результатів НД і ДКР у навчальний процес та наукову діяльність Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення про правове, організаційне та методичне забезпечення науково-дослідницької діяльності студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Положення про проведення щорічного конкурсу на визначення кращого науковця університету

Положення про систему заохочень курсантів та студентів Одеського державного університету внутрішніх справ, які активно займаються науково-дослідною роботою

Положення про рейтингове оцінювання результатів наукової діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів Одеського державного університету внутрішніх справ

Статут наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського державного університету внутрішніх справ