Положення, що регламентують роботу відділу організації наукової роботи

Положення про відділ організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення про рейтингове оцінювання результатів наукової діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення щодо процедури перевірки в Одеському державному університеті внутрішніх справ текстових документів на наявність плагіату 

Положення про атестацію наукових працівників Одеського державного університету внутрішніх справ

на кострелобановский александр игоревич харьков