Положення, що регламентують роботу відділу організації наукової роботи

Положення про організацію і проведення в Одеському державному університеті внутрішніх справ 1 туру конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти у 2018 році

Положення про рейтингове оцінювання результатів наукової діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів Одеського державного університету внутрішніх справ

Положення щодо процедури перевірки в Одеському державному університеті внутрішніх справ текстових документів на наявність плагіату 

 Положення про академічну доброчесність в «Одеському державному університеті   внутрішніх справ»

Положення про атестацію наукових працівників Одеського державного університету внутрішніх справ

на кострелобановский александр игоревич харьков