Вакансіі

Перелік вакантних посад в Одеському державному університеті внутрішніх справ, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Одеського державного університету внутрішніх справ та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Інформування здобувачів вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх справ про проведення конкурсу на заміщення вакантних місць державного замовлення за денною формою навчання