Нові видання науковців ОДУВС

 

  Діяльність уповноважених підрозділів Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству : навч. посіб.Ч.1. Київ, 2020. 188 с.

Інформація, що представлена у частині 1 навчального посібника – це загальні засади запобігання і протидії домашньому насильству, зокрема: витоки, причини та наслідки домашнього насильства; міжнародні стандарти та національне законодавство у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; коло суб’єктів запобігання та протидії домашньому насильству та особливості їх взаємодії; психологічні особливості постраждалих осіб та кривдників; особливості юридичної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

 2_-1 Смоков С. М. Вилучення майна під час кримінального провадження : монографія / С. М. Смоков, А. В. Холостенко, Д. В. Лісніченко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. – 288 с.

В монографії досліджуються питання вилучення майна під час досудового розслідування, надається історичний аспект цієї проблематики. Акцентована увага на визначенні понятійного апарату. Розглянуті організаційно-тактичні особливості вилучення майна. Особливу увагу приділено порядку вилучення майна під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження та під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

 3_-1 Волошанівська Т. В. Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні в контексті європейських стандартів справедливого судового розгляду : монографія / Т. В. Волошанівська. – Одеса, видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. – 270 с.

У монографії сформульовано та обґрунтовано концепцію сучасної трансформації права на захист у кримінальному провадженні відповідно до практики ЄСПЛ. Обгрунтовано доцільність розширення засади забезпечення підозрюваному, обвинуваченому права на захист шляхом внесення змін до КПК України.

1_-1 Смоков С. М. Засади вилучення майна під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування : навч. посіб. / С. М. Смоков, А. В. Холостенко, Д. В. Лісніченко. – Одеса : видавець Букаев Вадим Вікторович, 2020. – 168 с.

У навчальному посібнику досліджуються питання вилучення майна під час досудового розслідування, надається історичний аспект Розглянуті організаційно-тактичні особливості вилучення майна. Особливу увагу приділено порядку вилучення майна під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, та його процесуального закріплення у відповідних документах досудового розслідування.

img_20200316_104845 Основи оперативно-розшукової діяльності [Текст] : посібник / В.В. Аброськін, С.В. Албул, С.О. Єгоров та ін.; за заг. Ред. В.В. Аброськіна. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. – 198 с.

У посібнику розглянуто питання щодо історичних аспектів становлення оперативно-розшукової діяльності; поняття оперативно-розшукової діяльності, завдань, правової основи, принципів оперативно-розшукової діяльності, системи підрозділів, які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність; прав та обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність: підстав та строків проведення оперативно-розшукової діяльності; напрямів використання результатів оперативно-розшукової діяльності.

oblozhka-rezhim-2020 Режим секретності : навчальний посібник / С.В. Албул, С.О. Єгоров, Є.В. Поляков, І.Л. Форнальчук, Т.Г. Щурат; за заг. ред С.В. Албула. Одеса: ОДУВС, 2020. – 154 с. (Серія: Теорія і практика ОРД).

 

В навчальному посібнику на основі теоретичного аналізу, узагальнень нормативно-правових актів розкрито основні питання забезпечення режиму секретності в органах і підрозділах Національної поліції України; надано методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи.

Посібник буде корисним для працівників Національної поліції України, викладачів та здобувачів вищої освіти.

 

 20210806_111510_page-0001 Тарасенко В.Є., Поліщук О.В. Перевірка відомостей про кримінальні правопорушення до внесення їх в ЄРДР: науково-практичний посібник. – Одеса, 2020. – 103 с.

У науково-практичному посібнику на підставі теоретичних узагальнень та результатів практики автори пропонують шляхи розв’язання низки проблем, пов’язаних з перевіркою відомостей про кримінальні правопорушення, які виникають до початку досудового розслідування та обгрунтовують необхідність внесення змін та доповнень до діючого кримінального процесуального законодавства.

 20210806_111457_page-0001 Теорія систем і системний аналіз: навчальний посібник / О .А. Балтовський, К.Ю. Ісмайлов, О.І. Сіфоров, Г.В. Форос, О.М. Заєць; за заг. ред. Балтовського О.А. – Одеса: РВВ ОДУВС, 2021. – 156 с.

В навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання теорії систем і системного аналізу, принципи, методи, методики і технології системного аналізу. Особливу увагу приділено кримінальному аналізу як складовій системного аналізу шляхом визначення тактичного, операційного та стратегічного рівнів. Посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, вищих навчальних закладів спеціальності «Системний аналіз», та може бути корисний викладачам, аспірантам та всім, хто цікавиться системним, кримінальним аналізом та інформаційно-аналітичним забезпеченням.

 20210927_102050_page-0001 Міжнародний захист прав людини: навчально-методичний посіб­ник / уклад. Юрченко М. М., Костова Н. І. – Одеса: ОДУВС, 2021.- 110 с.

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що сприяють вивченню навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини». Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, планами практичних занять та завданнями для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яку необхідно використову­вати студентам при підготовці до практичних, семінарських занять та заліку.

WPS Performance Station оптимизация пкклника