• Українська
  • English
×

Зі студентами спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» обговорили питання формування індивідуальної освітньої траєкторії

Відбулася зустріч директора навчально-наукового інституту права та кібербезпеки Юлії Громенко зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня освіти 1-го року навчання спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» факультету № 2.

Директор інституту детально зупинилася на формуванні індивідуальної освітньої траєкторії і зазначила, що одним із інструментів забезпечення якості вищої освіти є право студента на вибір дисциплін при самостійному формуванні певної частини індивідуального навчального плану. Ознайомила студентів із затвердженим Вченою радою каталогом вибіркових навчальних дисциплін та презентаціями до них.

Так, майбутні правоохоронці мають право обрати на наступний навчальний рік будь-які шість навчальних дисциплін із загальноуніверситетського каталогу. Як запевнили студенти, основний фактор при виборі навчальної дисципліни – це зв’язок дисципліни з майбутньою професією. З метою залучення студентів до перегляду освітньої (професійної) програми «Правоохоронна діяльність», визначення ступеня їх задоволеності організацією освітнього процесу в ОДУВС проведено анкетування.

“Вільний вибір навчальних дисциплін забезпечує академічну свободу студентів і сприяє усвідомленому формуванню персонального шляху реалізації професійного потенціалу здобувачів”, – підсумувала Юлія Олександрівна і подякувала студентам за конструктивні пропозиції та обговорення освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

Перейти до вмісту