• Українська
  • English
×

Заслуховування аспірантів, ад’юнктів та докторантів

На виконання наказу ОДУВС від 04 травня 2020 року № 149, у період з 10 по 20 липня відбулось заслуховування звітів щодо виконання індивідуальних планів наукової роботи за 2019-2020 навчальний рік ад’юнктами, аспірантами та докторантами університету.

Перший проректор університету д.ю.н., професор Сергій Кузніченко провів аналіз стану виконання навчальних та наукових планів, процедури заслуховування здобувачів вищої освіти на кафедрах університету.

e-g-ke-_viber-_2020-07-22_17-24-21Гарантом освітньо-наукової програми д.ю.н. Андрієм Бабенком було наголошено на обов’язковому дотриманні правил академічної доброчесності, а також на неухильному дотриманні плану навчання та виконанні строків проведення дисертаційного дослідження.

Завідувач кафедри кримінального права та кримінології д.ю.н. Віктор Конопельський акцентував увагу на основних вимогах до роботи над дисертацією, наголосив на правах та обов’язках здобувачів третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії).

e-g-ke-_viber_2020-07-22_1711-24-58Завідувач докторантури та аспірантури Ірина Теслюк нагадала, що здобувачі мають право вільно обирати напрям дослідження та дисципліни, вносити пропозиції та корегувати освітню програму та плани навчання. Ірина Теслюк зазначила, що Проєкт освітньо-наукової програми вже тривалий час розміщений на сайті університету. Також вона акцентувала увагу, що всі надані пропозиції здобувачів з цього питання були враховані університетом.

Начальник відділу організації наукової роботи ОДУВС к.ю.н. Наталія Домброван довела до відома здобувачів наукові заходи, у яких можна взяти участь, нагадала про наявність на сайті інформації про конференції, круглі столи і т.ін., які заплановані на рік. Наталія Домброван також нагадала графік роботи бібліотеки університету, про можливість доступу до баз даних Scopus та Web of Science; запросила до публікацій у наукових фахових журналах університету.

e-g-ke-_vib11er_2020-07-22_17-24-58 e-g-ke-_vibe11r_2020-07-22_17-24-57  e-g-ke-_viber_2020-07-22_17-2-4-21 e-g-ke-_viber_2020-07-22_17-24-20 e-g-ke-_viber_2020-07-22_17-24-21 e-g-ke-_viber_2020-07-22_17-21114-57  e-g-ke-_viber_2020-07-22_11117-24-58 e-g-ke-_viber_2020-07-21112_17-24-58 e-g-ke-_viber_2020-0117-22_17-24-57 e-g-ke-_viber_2020-07111-22_17-24-58 e-g-11-ke-_viber_2020-07-22_17-24-57 333