• Українська
  • English
×

Засідання спеціалізованої вченої ради в університеті

img_2407img_241905 квітня в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулось засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 41.884.010 щодо захисту дисертації Войтова Геннадія Васильовича «Адміністративно-правові засади запобігання корупції в органах і установах виконання кримінальних покарань України» на здобуття ступеня доктора філософії.

Засідання ради пройшло під головуванням доктора юридичних наук, доцента Денисової Аліни Володимирівни, завідувача кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ.

img_2409img_2408Опонентами виступили:

Кудінов Сергій Сергійович, д.ю.н., професор, Національна академія Служби безпеки України.

Кубаєнко Андрій Володимирович, к.ю.н., доцент, Національний університет «Одеська юридична академія».

Рецензенти:

Ярмакі Христофор Петрович, д.ю.н., професор, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України.

img_2406img_2410Заєць Олександр Михайлович, к.ю.н., доцент, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України.

Науковий керівник: Кузніченко Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, проректор Національної академії внутрішніх справ України.

За результатами захисту спеціалізована вчена рада прийняла рішення про присудження Войтову Геннадію Васильовичу ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».