• Українська
 • English
×

ЄВРОПОЛ: ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В ЄВРОПІ

2020 рік в Україні на державному рівні оголошений Роком Європи.  Для українців це особлива подія. Ще з античних часів Україна є повноправною та невід’ємною частиною європейської спільноти – великої родини, об’єднаної прогресивними демократичними поглядами. Оголошення 2020 року Роком Європи в Україні, щорічне святкування Дня Європи в Україні – це чудові приводи вкотре засвідчити прагнення України жити в мирі та злагоді, будувати своє майбутнє в колі країн об’єднаної Європи.

1Активна інтеграція України у світову економічну систему, підписання асоціації із Європейським Союзом, налагодження міжнародних стосунків у різних галузях створюють реальні умови для формування тісної співпраці правоохоронних органів країн Європи, зокрема у сфері оперативно-розшукової протидії злочинності. Саме таким органом, який координує діяльність у цій сфері є спеціалізований орган Євросоюзу – ЄВРОПОЛ.

ЄВРОПОЛ був створений у 1994 році на основі Маастрихтського договору від 7 лютого 1992-го року. Стаття K1 (9) вказаного Договору передбачає поліцейську співпрацю між державами-учасницями ЄС у боротьбі з тероризмом, незаконним обігом наркотиків та іншими міжнародними злочинами. Також в Договорі є пряме посилання на створення Європейського поліцейського відомства (ЄВРОПОЛ).

Створення такої єдиної поліцейської служби у 1994 році ще не охоплювало всіх напрямів діяльності, які є на сьогодні. На той час ЄВРОПОЛ існував лише як підрозділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (Europol Drug Unit). Лише у 1998 році всі країни-учасниці ЄС ратифікували Конвенцію про ЄВРОПОЛ і вже з 1 липня 1999 року він запрацював у повному обсязі. Першим Директором ЄВРОПОЛУ став німецький юрист Юрген Сторбек (Jürgen Storbeck).

На сьогодні повною назвою ЕВРОПОЛУ є Агентство Європейського Союзу із співробітництва у сфері правоохоронної діяльності (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation). Разом із тим, існує і інша назва – Європейське поліцейське управління (European Police Office).

3ЄВРОПОЛ координує оперативно-розшукові дії поліцій та інших компетентних органів держав-учасниць ЄС з метою підвищення ефективності співпраці компетентних органів в боротьбі з міжнародною злочинністю. Також ЄВРОПОЛ виступає провідним центром експертизи в ключових сферах правоохоронної діяльності, та як європейський центр стратегічних даних про організовану злочинність. Місцем розташування штаб-квартири ЄВРОПОЛУ є м. Гаага (Нідерланди). Площа юрисдикції ЄВРОПОЛУ складає 4 475 757 км2

Цілі ЄВРОПОЛУ сформульовані в розділі другому Конвенції про ЄВРОПОЛ. Основною метою є підвищення ефективності роботи національних служб та їх співпраці у запобіганні та боротьбі з тероризмом, нелегальним обігом наркотиків та іншими проявами міжнародної організованої злочинності. У свою чергу, завданнями функціонування ЄВРОПОЛУ є:

 • спрощення інформаційного обміну між національними службами;
 • збір, обробка та аналіз інформації;
 • негайне інформування національних служб;
 • інформаційна підтримка розслідувань, що проводяться країнами-учасницями ЄС;
 • підтримка необхідної інформаційної інфраструктури, баз даних.

Серед основних напрямів роботи ЄВРОПОЛУ можна виділити боротьбу з тероризмом, нелегальною торгівлею зброєю, наркоторгівлею, дитячою порнографією і відмиванням грошей.

Слід вказати, що, на відміну від національних поліцейських сил, ЄВРОПОЛ не має власних слідчих органів. Офіцери ЄВРОПОЛУ не мають прямих повноважень здійснювати арешт, але підтримують колег з ЄС шляхом збору, аналізу і поширення інформації та координації операцій. Разом із тим, починаючи з 2002 року ЄВРОПОЛ має право брати участь у спільних розслідуваннях країн-учасниць, а також вимагати від них проведення розслідувань.

ЄВРОПОЛ фінансується країнами, що входять до нього пропорційно величині валового національного продукту (річний бюджет близько 80 млн. євро).

На даний момент ЄВРОПОЛ координує роботу поліцейських служб усіх країн-учасниць Європейського Союзу. Крім цього, тісно співпрацює з правоохоронними органами інших країн-партнерів і організацій, що не входять в ЄС, таких як Австралія, Канада, США і Норвегія.

В ЄВРОПОЛІ на даний момент налічується майже 800 співробітників, з них 145 офіцерів зв’язку ЄВРОПОЛУ (Europol Liaison Officer, ELO),близько 100 кримінальних аналітиків, які відряджені до ЄВРОПОЛУ державами-учасницями ЄС, та партнерами ЄС в якості представників від національних правоохоронних органів.

До складу персоналу ЄВРОПОЛУ входять працівники з різних видів правоохоронних органів, у тому числі поліції, прикордонних органів, митниці, служби безпеки тощо. Такий міжвідомчий підхід дозволяє всебічно, повно та комплексно проводити збір інформації та мінімізувати простір, в якому злочинці можуть здійснювати свої протиправні дії.

4Партнери ЄВРОПОЛУ вправі використовувати дані організації для запобігання, виявлення і розслідування злочинів, а також, для того щоб вистежити та затримати тих, хто їх здійснює. Експерти та аналітики ЄВРОПОЛУ можуть брати участь у спільних слідчих групах, які допомагають проводити кримінальні розслідування на місцях в країнах ЄС.

100 кримінальних аналітиків (OCTA) проводять постійні оцінки, комплексний і перспективний аналіз злочинності і тероризму в Європейському Союзі. Визначають і оцінюють загрози для ЄС, що можуть виникнути з боку організованої злочинності. OCTA окреслює структуру організованих злочинних груп, як вони діють, основні види злочинів, що впливають на Європейський Союз.

ЄС.

ЄВРОПОЛ має інформаційний центр, який є захищеним від будь-якого несанкціонованого доступу та працює в режимі он-лайн: 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Інформація може отримуватися національними кримінально-поліцейськими відомствами безпосередньо з штаб-квартири організації.

Сферами діяльності ЄВРОПОЛУ є:

 • боротьба з незаконним обігом наркотиків;
 • незаконна імміграція;
 • боротьба з мережею торгівлі людськими органами;
 • незаконний обіг транспортних засобів;
 • кіберзлочинність;
 • відмивання грошей;
 • інтелектуальна власність;
 • шахрайство з ПДВ;
 • відмивання грошей та відстежування активів;
 • мобільні організовані злочинні групи;
 • підробка грошей;
 • тероризм.

5Крім цього, ЄВРОПОЛ являється Європейським центральним офісом по боротьбі з підробкою євро.

ЄВРОПОЛ підзвітний на рівні ЄС Раді міністрів з питань юстиції і внутрішніх справ. Рада несе відповідальність за основні прийняті управлінські і рішення ЄВРОПОЛУ. Спільно з Європейським парламентом призначає директорів і заступники директорів, затверджує бюджет ЄВРОПОЛУ (яка є частиною загального бюджету ЄС). Рада міністрів також може прийняти разом з Європейським парламентом, правила, що стосуються роботи ЄВРОПОЛУ. Щороку Рада направляє спеціальну доповідь до Європейського парламенту про діяльність ЄВРОПОЛУ.

6Рада міністрів та внутрішніх справ ЄС призначає Раду правління ЄВРОПОЛУ. Правління кілька разів на рік збирається на розширене засідання, на якому обговорюються найважливіші питання функціонування ЄВРОПОЛУ. Рада правління рекомендує для затвердження Раді міністрів юстиції і внутрішніх справ ЄС персональний склад Дирекції ЄВРОПОЛУ, до якої входять директор та його заступники. Дирекція відповідає за повсякденну діяльність ЄВРОПОЛУ, рівень ефективності виконання завдань, організацію, підбір персоналу тощо.

Керівником ЄВРОПОЛУ є Директор, який призначається Радою одноголосно, після отримання висновку правління. Директор призначається на чотирирічний строк, який може бути продовжений один раз на додатковий період в чотири роки.

У державах-учасницях ЄС діють національні відділи зв’язку, як органи зв’язку між ЄВРОПОЛОМ і компетентними органами держав-учасниць ЄС, сформовані за участю державних службовців цих країн. Вони виступають об’єднувальною ланкою між ЄВРОПОЛОМ і компетентними службами держав-учасниць ЄС. При штаб-квартирі ЄВРОПОЛУ в Гаазі (Нідерланди) на постійній основі працюють спеціальні службові особи держав-учасниць – офіцери зв’язку. Вони представляють національні відділи зв’язку і відповідають за обмін інформацією між ЄВРОПОЛОМ і відділами зв’язку у своїх державах. ЄВРОПОЛ забезпечує безкоштовно держави ЄС необхідними приміщеннями в будівлі ЄВРОПОЛУ для роботи їх офіцерів зв’язку.

Держави ЄС мають вживати необхідні заходи для того, щоб національні відділи могли виконувати їх завдання, зокрема, мали доступ до відповідних національних даних. До завдань національних відділів ЄВРОПОЛУ входить:

 • забезпечення ЄВРОПОЛУ за їх власною ініціативою інформацією та розшуковими даними, необхідними для виконання його завдань;
 • надання відповідей на запити ЄВРОПОЛУ щодо інформації, розшукових даних;
 • підтримка оновлень інформації чи розшукових даних;
 • оцінка інформації чи розшукових даних згідно з національним законодавством для компетентних органів та передача їм цих матеріалів;7
 • надсилання запитів про інформацію, розшукові дані та аналітичні матеріали до ЄВРОПОЛУ;
 • забезпечення ЄВРОПОЛУ інформацією для її наступного зберігання у комп’ютеризованих системах;
 • забезпечення відповідності законодавству обміну інформацією з ЄВРОПОЛОМ.

На теперішній час між Україною та Європейським поліцейським офісом підписано Договір про оперативне і стратегічне співробітництво. Цей документ дає можливість: брати участь в спільних поліцейських заходах, здійснювати обмін оперативною інформацією в рамках кримінальних проваджень, встановлювати місцеперебування осіб, причетних до скоєння злочинів, проводити аналіз оперативної інформації; створювати міжнародні спільні слідчі групи.

 

За матеріалами з відкритих джерел.

Укладач – Сергій Албул