• Українська
  • English
×

Візит представників ОДУВС до Вищої спеціальної школи поліції Федеративної Республіки Німеччина

З 22 по 27 липня представники Одеського державного університету внутрішніх справ взяли участь у тижневому стажуванні за темою: «Лідерські та управлінські якості офіцера поліції» у Вищій спеціальній школі поліції, м. Фюрстенфельдбрук, Федеративна Республіка Німеччина.

?До складу делегації увійшли перший проректор державного університету Павло Берназ, доцент кафедри іноземних мов Алла Бочевар, а також начальник відділу матеріального забезпечення Олександр Домброван.

Метою відрядження стала участь у стажуванні за темою: «Лідерські та управлінські якості офіцера поліції» у Вищій спеціальній школі поліції, ознайомлення зі специфікою організації освітнього процесу в підготовці офіцерів поліції у Німеччині, налагодження академічних та наукових зв’язків з навчальними закладами ФРН  та інших країн; для взаємного обміну досвідом у навчанні та проведення переговорів щодо напрямів подальшого співробітництва.

p90724-121105Вища спеціальна школа поліції Фюрстенфельдбрука співпрацює з науковими установами та має багато партнерських зв`язків з іншими університетами Європи. Міждисциплінарне навчання та дослідження дозволяють студентам безпосередньо обмінюватися досвідом, а також є основою для високоякісної освіти.

У рамках стажування делегація відвідала відділок поліції м. Фюрстенфельбрук, на базі якого проходить вогнева підготовка студентів Вищої спеціальної школи поліції; локацію для тактичної підготовки та Президію поліції м. Мюнхена.

?Кількість студентів Вищої спеціальної школи поліції м. Фюрстенфельдбрука — 300 осіб, всі є офіцерами поліції. Профільні дисципліни викладають лише офіцери поліції, дисципліни суспільно-гуманітарного профілю — цивільні працівники, 5 осіб.

Велика увага Вищої спеціальної школи поліції приділена формуванню лідерських та управлінських якостей офіцера поліції. Курс навчальної дисципліни «Лідерство» триває 3 семестри: 40 годин у І семестрі, 24 години у ІІ та 42 години у ІІІ семестрі. Окремі аспекти формування лідерських якостей офіцера поліції розкриті у навчальних дисциплінах «Психологія» та «Соціологія».

Практичні заняття означеної навчальної дисципліни реалізовано у 3 етапи — теоретичний та 2 практичних (кожне по 45 хвилин). На першому занятті висвітлюються теоретичні аспекти, на другому занятті викладач разом з аудиторією закріплює новий матеріал у формі дискусії. На третьому етапі студенти мають змогу закріпити отриманні знання у формі рольової гри. Таким чином, закріплення знань, вмінь та навичок відпрацьовується до автоматизму.

?До участі у практичних заняттях запрошують діючих офіцерів поліції, які займають керівні посади, вузькопрофільних фахівців, окремих громадян, робота з якими може спричинити певні труднощі для офіцера поліції (осіб з психічними розладами у супроводі психіатрів, батьків тощо).

Заняття навчальної дисципліни «Лідерство» проводять також позааудиторно. Викладацьким складом університету організовують групові походи у гори, де студенти мають змогу формувати та проявити лідерські якості, вміння працювати у групі тощо.

p90724-112647Під час відрядження представники ОДУВС:

– ознайомились з особливостями та специфікою організації освітнього процесу в підготовці офіцерів поліції у ФРН;

– відвідали практичні заняття;

– ознайомились з матеріально-технічною базою;

– обговорили майбутнє партнерство між ОДУВС та Вищою спеціальною школою поліції м. Фюрстенфельбрук.

За підсумками відрядження між ОДУВС та Вищою спеціальною школою поліції, м. Фюрстенфельбрук було домовлено впровадження навчальної дисципліни «Лідерські та управлінські якості офіцера поліції», оговорено зміст, обсяг та методичні рекомендації щодо імплементації означеної дисципліни в Одеський державний університет внутрішніх справ.